Структура Інституту

Дирекція та вчена рада

Сектор біології старіння
Лабораторії:

Сектор клінічної геронтології та геріатрії
Наукові відділи:
Лікувальні відділення: Допоміжні клінічні підрозділи:
o кардіологічне
o загальнотерапевтичне
o клінічної та епідеміологічної кардіології
o вікової патології нервової системи
o екстрапірамідних захворювань нервової системи
o реабілітації неврологічних хворих
o вікових змін опорно-рухового апарату
o поліклініка з денним стаціонаром
o рентгенкабінет
o лабораторія клінічної радіології
o клінічна лабораторія
o відділення функціональної діагностики
o фізіотерапевтичне відділення та ЛФК
Сектор соціальної геронтології та герогігієни
Лабораторії:
o       соціальної геронтології
o       професійно-трудової реабілітації
o       геродієтетики
o       медичної демографії
Науково-організаційний відділ
Відділ інформаційного аналізу з науковою бібліотекою та музеєм інституту
Експериментально-біологічна клініка
Адміністративно-господарча частина
нашел тут харошие цены https://minirent.ua/jcb.