ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Керівник – О.А. Поляков, доктор мед. наук.

В різні роки лабораторією керували доктор мед.наук, професор М.К.Вітте (засновник лабораторії), доктор мед. наук О.І.Стеженська, доктор мед. наук А.Л.Решетюк.

Напрямки досліджень: вивчення основних закономірностей вікової фізіології, динаміки фізіологічних і психологічних функцій, фахової працездатності, інвалідності і смертності. Головним науковим напрямком діяльності лабораторії стало створення, розробка і апробація конкретних методів та системи професійно-трудової реабілітації працівників в умовах виробництва.

Основні результати:

  • системний кількісний опис вікової динаміки, психомоторної, фізичної і розумової працездатності людини;
  • функціональна типізація осіб похилого віку на основі функціональних портретів і методів кластерного аналізу;
  • класифікація і засоби діагностики функціональних станів практично здорових людей похилого віку і реконвалесцентів;
  • динаміка реадаптації до праці і способи трудової реабілітації реконвалесцентів похилого віку;
  • закономірності поведінкової адаптації осіб старшого віку на виробництві;-  класифікація загальної працездатності людини;
  • біоритмологічні особливості розумової діяльності осіб старшого віку;
    особливості системної організації розумової діяльності робітників старшого віку;
  • особливості навчання і перенавчання осіб старшого віку.

В результаті були виявлені лімітуючи чинники трудової активності осіб літнього віку і запропонована схема реабілітації працівників в умовах виробництва.

Про сектор соціальної геронтології та геріатрії