ЛАБОРАТОРІЯ МЕДИЧНОЇ ДЕМОГРАФІЇ

Керівник - Н.А.Фойгт, канд. екон. наук.

З часу організації в 1962 р. і до 1987 р. лабораторією керувала доктор мед. наук Н.Н.Сачук.

Основні напрямки досліджень: демографія і соціальна економіка старіння населення.

  • Вивчення структури, часової та регіональної динаміки тривалості життя в цілому і для окремих вікових контингентів.
  • Виявлення соціально-економічних чинників та наслідків динамічних та регіональних змін режиму смертності населення.
  • Вивчення динаміки основних демографічних детермінант старіння та їх впливу на вікову структуру населення.
  • Вивчення демографічної та соціальної структури населення похилого віку.
  • Вивчення соціально-економічних чинників та наслідків демографічного старіння.
  • Прогнозування тривалості життя та процесу демографічного старіння в Україні.

Розроблена комп’ютерна програма автоматизованого долікарського обстеження функціонального стану особи похилого віку за допомогою Міжнародного Інструменту визначення якості життя для осіб похилого віку “LEIPAD”.

Контактний телефон: (44) 254-1509

Про сектор соціальної геронтології та геріатрії