ЛАБОРАТОРІЯ ГЕРОДІЄТЕТИКИ

Увага - архівна інформація!

Керівник – к.м.н. Т.М. Семесько
(до 2010 р. керівником був Ю.Г. Григоров, доктор мед. наук, професор, двічі лауреат Державної премії України)

Лабораторія як самостійний структурний підрозділ створена в 1966 р.

Напрямки досліджень. Робота лабораторії геродієтетики визначається 5 напрямками:

Перший напрямок пов'язаний з моніторингом стану фактичного харчування - докладний аналіз стану фактичного харчування немолодих і старих людей, що проживають в сім'ї, в організованих колективах, різних контингентів працюючого населення в предпенсійному віці, сільського і міського населення, в регіонах України з різним рівнем довголіття. Виявлення етнічних особливостей харчування на Україні, контроль за динамікою зміни фактичного харчування впродовж тривалого часу; зв'язок виявлених особливостей харчування з станом здоров'я.

Другим напрямком є з'ясування потреб зрілої і старої людини в їжі на основі вивчення адаптаційних можливостей організму при старінні до різних кількісних і якісних аліментарних впливів, зв'язки між особливостями харчування і станом метаболічних і функціональних параметрів організму, можливої ролі особливостей харчування в формуванні як вікових, так і патологічних змін.

Задача третього напрямку – спроба активного впливу на стан деяких видів обміну речовин і функцій старіючого організму цілеспрямованими змінами в харчуванні.

Четвертий напрямок являє собою експериментальне пролонгування життя під впливом різних кількісних і якісних аліментарних впливів, а також використання їх в практиці харчування людини.

П'ятий напрямок – обгрунтування, розробка і впровадження нових функціональних продуктів харчування для людей старшого віку, що представляє комерційний інтерес і може бути основою для спільних досліджень з іншими установами.

Основні результати.

Встановлено:

o стан фактичного харчування людей старших вікових груп в різних регіонах, з різним рівнем довголіття, різних етнічних груп, що проживають в місті і сільській місцевості;

o зв'язок між різницею в харчувані і станом метаболічних і функціональних параметрів старіючого організму, ролі особливостей харчування в формуванні як вікових, так і патологічних змін;

o вплив на стан деяких видів обміну речовин і функцій старіючого організму цілеспрямованими змінами в харчуванні;

o експериментальне пролонгування життя під впливом різних кількісних і якісних аліментарних факторів, для можливого використання в практиці харчування людини;

o розроблено більше ніж 20 функціональних геродієтичних продуктів, що представляють комерційний інтерес, деякі з них продані закордонним фірмам (“Геролакт”).

Методики досліджень: Вивчення стану фактичного харчування методом добового відтворення, анкетно-ваговим методом, анкетування, розробка медичних карт історії хвороби та багато інших різносторонніх кліничних, експериментальних та епідеміологічних методів досліджень.

Контактні телефони: (44) 431-05-73, 430-41-94

Про сектор соціальної геронтології та геріатрії