Захист дисертації Шевченко Юлією Сергіївною

1 березня 2018 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 у ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Здобувач ШЕВЧЕНКО Юлія Сергіївна.

Автореферат дисертації

Офіційні опоненти:
Поляков О.А., доктор мед.наук, завідувач лабораторії професійно-трудової реабілітації (ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф Чеботарьова НАМН України»);
Халангот М.Д., доктор мед.наук, головний науковий співробітник  відділу епідеміології  ендокринних захворювань (ДУ «Інститут ендокринології та обміну  речовин імені  В.П. Комісаренка НАМН України»), доцент кафедри ендокринології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л Шупика).

Дисертація