Спеціалізована вчера рада Д 26.551.01

Спеціальності: 14.03.03 – нормальна фізіологія (медичні науки), 03.00.04 – біохімія (медичні науки)

Утворена в оновленому складі відповідно до наказу МОН України № 358 від 15.03.2019 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.03.03 - нормальна фізіологія та  03.00.04 – біохімія строком до 31 грудня 2020 року.

Згідно Наказу МОН № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.551.01 подовжено до 15 травня 2021 р.

Згідно Наказу МОН України № 462 від 23.04.2021 термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.551.01 подовжено до 01 жовтня 2021 р.

Голова ради –  академік НАМН України, д. мед.н., професор Безруков Владислав Вікторович, директор Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, завідувач лабораторії фізіології Інституту геронтології.

Вчений секретар – д. мед. н., Антонюк-Щеглова Іванна  Анатоліївна, г. н. с. відділу клінічної фізіології і патології внутрішніх органів.

Контактна інформація: тел. +380(44) 432-8677

e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Список членів ради

 1. Безруков В. В. (голова ради) д.м.н. (14.03.03)
 2. Кульчицький О. К. (заступник голови) д.м.н. (03.00.04)
 3. Антонюк-Щеглова І.А. (секретар ради) д.м.н. (14.03.03)
 4. Бутенко Г. М. д.м.н. (14.03.03)
 5. Вайсерман О.М. д.м.н. (14.03.03)
 6. Горбань Є.М. д.м.н. (03.00.04)
 7. Коржов В.І. д.м.н. (03.00.04)
 8. Лабунец І. Ф. д.м.н. (14.03.03)
 9. Мурадян Х.К. д.м.н. (03.00.04)
 10. Мхітарян Л.С. д.м.н. (03.00.04)
 11. Нікуліна Г. Г. д.м.н. (03.00.04)
 12. Новікова  С.М. д.м.н. (03.00.04)
 13. Парамонова Г.І. д.м.н. (03.00.04)
 14. Писарук А.В. д.м.н. (14.03.03)
 15. Поляков О.А. д.м.н. (14.03.03)
 16. Ткаченко М.М. д.м.н. (14.03.03)
 17. Шатило В.Б. д.м.н. (14.03.03)

 

Оголошення про захист

10 вересня 2021 р. об 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/3386901449 Meeting ID: 338 690 1449 Код доступу: (зв’яжіться з секретарем). Публічний захист дисертації Кондро Мар’яни Миронівни на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СТЕАТОГЕПАТОЗУ ЗА УМОВ

ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ

Офіційні опоненти:

· доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,

Сагач Вадим Федорович, завідувач відділу фізіології кровообігу

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України,

Електронна версія відгуку

· доктор медичних наук, професор, Шатило Валерій Броніславович

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу клінічної фізіології і патології внутрішніх органів

Електронна версія відгуку

· доктор медичних наук, професор, Воронич-Семченко Наталія Миколаївна, завідувач кафедри фізіології Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України,

Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.551.0122 грудня 2020 р. об 11:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/3386901449 Meeting ID: 338 690 1449 Код доступу: (зв'яжіться з секретарем). Публічний захист дисертації Мусієнко Анни Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03нормальна фізіологія.

ВІКОВІ ЗМІНИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ТА ЇХ МЕХАНІЗМИ В ЧОЛОВІКІВ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНОМУ СТАРІННІ

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Поворознюк Владислав Володимирович, Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату.

Офіційні опоненти:

· доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Гжегоцький Мечислав Романович, перший проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професор кафедри нормальної фізіології ЛНМУ Електронна версія відгуку

· доктор медичних наук Левашов Михайло Іванович, завідувач відділу клінічної фізіології сполучної тканини Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Електронна версія відгуку

 

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті


 

 

Засідання 01.10.2015, Протокол №11

Здобувач ХОЛІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Слободін Т.М.Скібо Г.Г.)

Дисертація


 

Захист дисертації Даніловським Сергієм Вікторовичем

19 січня 2017 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Здобувач ДАНІЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Досенко В.Є., Мхітарян Л. С.)

Дисертація


Захист дисертації Мельником Андрієм Володимировичем

28 грудня 2017 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.04. - біохімія

Здобувач МЕЛЬНИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Наконечної О.А., Ніженковської І.В., Новікової С.М.)

Дисертація


Захист дисертації Шевченко Юлією Сергіївною

1 березня 2018 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 у ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Здобувач ШЕВЧЕНКО Юлія Сергіївна.

Автореферат дисертації

Офіційні опоненти:
Поляков О.А., доктор мед.наук, завідувач лабораторії професійно-трудової реабілітації (ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф Чеботарьова НАМН України»);
Халангот М.Д., доктор мед.наук, головний науковий співробітник  відділу епідеміології  ендокринних захворювань (ДУ «Інститут ендокринології та обміну  речовин імені  В.П. Комісаренка НАМН України»), доцент кафедри ендокринології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л Шупика).

Дисертація