Спеціалізована вчера рада Д 26.551.01

Спеціалізована вчера рада Д 26.551.01 при
ДУ “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України
,

Спеціальності: 14.03.03 – нормальна фізіологія (медичні науки), 03.00.04 – біохімія (медичні науки)

Утворена відповідно до наказу МОН України № 1411 від  10.10.2013 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.03.03 - нормальна фізіологія та  03.00.04 – біохімія строком на 2 роки.

Термін повноважень: з 10.10.2013 до 10.10.2015 року (подовжено до жовтня 2017 року).

Голова ради –  академік НАМН України, д. мед.н., професор Безруков Владислав Вікторович, директор Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, завідувач лабораторії фізіології Інституту геронтології.

Учений секретар – к. мед. н., Потапенко Раса Іванівна, п. н. с.  лабораторії регуляції метаболізму Інституту геронтології.

Контактна інформація: тел. +380(44) 254-15-42

e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Список членів ради

1

Безруков В. В. (голова ради)

д.м.н.

(14.03.03)

2

Кульчицький О. К.
(заступник голови)

д.м.н.

(03.00.04)

3

Потапенко Р.І. (секретар ради)

к.м.н.

4

Бутенко Г. М.

д.м.н.

(14.03.03)

5

Вайсерман О.М.

д.м.н.

(14.03.03)

6

Горбань Є.М.

д.м.н.

(14.03.03)

7

Коржов В.І.

д.м.н.

(14.03.03)

8

Літвінова Н.В.

д.м.н.

9

Майдіков Ю.Л.

д.м.н.

(14.03.03)

10

Мурадян Х.К.

д.м.н.

(14.03.03)

11

Мхітарян Л.С.

д.м.н.

(14.03.03)

12

Новікова  С.М.

д.м.н.

(14.03.03)

13

Парамонова Г.І.

д.м.н.

(14.03.03)

14

Писарук А.В.

д.м.н.

(14.03.03)

15

Поляков О.А.

д.м.н.

(14.03.03)

16

Шатило В.Б.

д.м.н.

(14.03.03)

17

Шевчук В.Г.

д.м.н.

(14.03.03)

Засідання 01.10.2015, Протокол №11

Здобувач ХОЛІН ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Слободін Т.М., Скібо Г.Г.)

Дисертація


 

Захист дисертації Даніловським Сергієм Вікторовичем

19 січня 2017 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Здобувач ДАНІЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Досенко В.Є., Мхітарян Л. С.)

Дисертація


Захист дисертації Мельником Андрієм Володимировичем

28 грудня 2017 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.04. - біохімія

Здобувач МЕЛЬНИК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат дисертації

Відгуки офіційних опонентів (Наконечної О.А., Ніженковської І.В., Новікової С.М.)

Дисертація


Захист дисертації Шевченко Юлією Сергіївною

1 березня 2018 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.551.01 у ДУ "Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України" відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія.

Здобувач ШЕВЧЕНКО Юлія Сергіївна.

Автореферат дисертації

Офіційні опоненти:
Поляков О.А., доктор мед.наук, завідувач лабораторії професійно-трудової реабілітації (ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф Чеботарьова НАМН України»);
Халангот М.Д., доктор мед.наук, головний науковий співробітник  відділу епідеміології  ендокринних захворювань (ДУ «Інститут ендокринології та обміну  речовин імені  В.П. Комісаренка НАМН України»), доцент кафедри ендокринології (Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л Шупика).

Дисертація