ВІДДІЛ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Керівник - С.М.Кузнєцова, доктор мед. наук, професор, чл.-кор. НАМН України.

Напрямки науково-практичної діяльності відділу:

  • вивчення розповсюдженості церебральної судинної патології в Україні;
  • створення системи прогнозування ступеню ризику розвитку інсульту;
  • розробка комплексних програм реабілітації для осіб з високим ступенем ризику розвитку інсульту та хворих, які перенесли інсульт;
  • створення приладів для об'єктивної оцінки ступеню дефекта і розробка пристосувань, які розширюють діапазон фізичної активності хворих з церебральною судинною патологією.

На базі відділу в 1992 р. наказом МОЗ України створено Український реабілітаційний геріатричний центр.

В результаті комплексного клініко-епідеміологічного обстеження населення в різних областях України виявлені регіони з високим рівнем церебральної судинної патології (Кримська АР). Під егідою ВООЗ в Кримській АР організований клініко-діагностичний реабілітаційний центр та реабілітаційний комітет для організації системної медико-соціальної допомоги хворим з церебральною судинною патологією.

У відділі створена комплексна програма прогнозування ризику розвитку інсульту, яка включає генеалогічний аналіз, визначення рівня стресових впливів, структуру біоелектричної активності головного мозку, характеристики стану мозкового кровообігу та морфо-функціональну організацію хромосом. Використання цієї програми дозволяє виявити осіб з високим ступенем ризику розвитку інсульту, що пов'язаний з умовами середовища та спадковістю.

У відділі проводять профілактичну реабілітацію осіб з високим ризиком розвитку інсульту, медико-соціальну реабілітацію хворих, які перенесли інсульт. Реабілітаційні програми розроблені з урахуванням вікових особливостей функціонального стану центральної нервової та серцево-судинної систем і опорно-рухового апарату. Реабілітаційні заходи включають нейрофармакологічну корекцію дефекта нервової системи, фізіотерапевтичні процедури, механотерапію, нетрадиційні методи, психотерапію, логопедичні заняття. Після лікування хворі отримують програму реабілітації в домашніх умовах. Спільно з фірмою "ІНЕКО" інституту екології НАН України розроблені ЕЕГ-комп'ютерні програми для оцінки ефективності реабілітаційних заходів у хворих, які перенесли інсульт.

Контактні телефони: (44) 430-4027, 254-1548

Про сектор клінічної геронтології та геріатрії