ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Керівник – доктор медичних наук, професор Наталія Юріївна БАЧИНСЬКА

Відділ вікової фізіології та патології нервової системи було створено в 2003 р. на базі відділу клінічної фізіології та патології нервової системи, першим керівником якого протягом 26 років був професор М.Б. Маньковський (1914-2014), лауреат Державної премії України, Засл. діяч науки України, а  з 1991 по 2003 р.р. відділом керував доктор мед. наук О.М.Полюхов.

За час існування відділу клінічної фізіології та патології нервової системи розроблені основні концепції базуються на принципі системного підходу до оцінки вікових та патологічних змін інтегративної діяльності ЦНС та її залежності від метаболізму мозку, загальної та церебральної гемодинаміки. Розроблені положення про дисциркуляторну енцефалопатію, що включають клініко-патогенетичну класифікацію стадійності церебрального атеросклерозу та його поєднання з артеріальною гіпертензією. Визначено особливості формування початкових стадій церебрального атеросклерозу як клінічної моделі прискореного старіння.

В 2003 р. відділ  було реорганізовано на два окремих:

 • Відділ вікової фізіології та патології нервової системи
 • Відділ клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи

Структура відділу вікової фізіології та патології нервової системи:

 • Клінічне відділення – вікової патології нервової системи.
 • Дослідницькі групи: нейропсихологічна, нейрофізіологічна, психотерапевтична.

З 2000 р. на базі відділу створено першу в Україні Асоціацію з проблем хвороби Альцгеймера, яка є членом Міжнародної асоціації з проблем хвороби Альцгеймера.

Напрямки досліджень:

 • Встановлення вікових змін функціонального стану центральної нервової системи в процесі старіння людини.
 • Вивчення механізмів формування та клінічного перебігу основних вікзалежних захворювань (дисциркуляторних ецефалопатій атеросклеротичного та гіпертонічного генезу, синдрому м’якого когнітивного зниження, початкових стадій деменцій, зокрема хвороби Альцгеймера, судинної деменції, емоційних розладів).
 • Розробка ефективних методів ранньої діагностики та диференційної діагностики порушень когнітивної сфери  у людей старшого віку.
 • Патогенетична, симптоматична та превентивна терапія дисциркуляторних енцефалопатій, початкових стадій когнітивних порушень різного генезу, початкових стадій хвороби Альцгеймра та судинних деменцій.

Основні результати:

 • Розроблені та впроваджені в практику охорони здоров’я диференційні методи комплексної патогенетичної терапії дисциркуляторних енцефалопатій з урахуванням віку, етіології та стадії патологічного процесу.
 • Вивчена ефективність препаратів холінергічної дії та нейропротекторів при лікуванні початкових стадій хвороби Альцгеймера.
 • Визначені особливості структурних характеристики інтелектуальної діяльності та особистості при нормальному старінні, дисциркуляторних енцефалопатіях та початкових стадіях хвороби Альцгеймра.
 • Вивчена роль хронічного психологічного стресу в формуванні клінічних проявів розладів емоційної сфери у людей старшого віку.
 • Встановлені характерні зміни відсоткового розподілу людей старших за 60 років в залежності від їх когнітивних можливостей у вигляді збільшення пропорції осіб з м’яким когнітивним зниженням та деменцією на тлі суттєвого зниження частки осіб з незміненим рівнем когнітивного забезпечення і практично постійним процентом осіб з залежним  від віку зниженням пам’яті.

Методики досліджень:

За допомогою  спеціальних батарей тестів визначається стан когнітивних функцій та персоналістичні особливості, біологічний та психологічний вік. Поряд з загальноклінічним та неврологічним дослідженням, комплексне обстеження базується також на даних біоелектричної активності головного мозку, когнітивних викликаних потенціалів, роенцефалографії, МРТ головного мозку.

Контакти: телефон: +38 (044) 468-8662 (факс), +38 (044) 331-5856.

Про сектор клінічної геронтології та геріатрії