ВІДДІЛ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЇ ЕКСТРАПІРАМІДНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Керівник Ірина Миколаївна Карабань, доктор мед. наук, професор

Відділ як самостійна структура створений у 2003 р., коли цей науковий напрямок було виділено з існуючого відділу клінічної фізіології та патології нервової системи. Приорітетні дослідження з проблеми вікових аспектів екстрапірамідної патології, а саме, паркінсонізму, проводяться в Інституті геронтології з 1972 р. Тоді з ініціативи професора М. Б. Маньковського було створено перше в державі клінічне відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи.

В 1994 р. створена Українська асоціація хворих на паркінсонізм, яка з 1997 р. являється дійсним членом Європейської паркінсонічної асоціації, а також організовано Український науково-медичний центр з проблем паркінсонізму.

Напрямки досліджень:

 • Розробка ефективних методів ранньої діагностики початкових стадій хвороби Паркінсона, патогенетичних основ комплексної медикаментозної терапії захворювання з використанням сучасних класів антипаркінсонічних препаратів.
 • Тривале спостереження за хворими на хворобу Паркінсона з метою профілактики прогредієнтності перебігу захворювання.
 • Вивчення вікових особливостей клінічного перебігу захворювань екстрапірамідної нервової системи (есенціальний тремор, вторинний паркінсонізм, синдроми “плюс паркінсонізм” на фоні мультисистемної дегенерації тощо).
 • Диференційна діагностика хвороби Паркінсона та симптоматичного паркінсонізму.

Основні результати:

 • Вивчення вікових особливостей клінічної симптоматики, диференційної діагностики та медикаментозної терапії хвороби Паркінсона.
 • Встановлені синдромологічні та нейрофізіологічні особливості вікової екстрапірамідної недостатності як провідного синдрому старіння центральної нервової системи та фактори ризику розвитку паркінсонізму.
 • Визначені клініко-фізіологічні основи диференційної діагностики різних етіологічних форм паркінсонізму.
 • Втілені у неврологічну практику сучасні індивідуалізовані схеми комплексних патогенетичних методик лікування хвороби Паркінсона, основи реабілітаційної функціональної терапії.

Методи досліджень:

 • Клінічна оцінка стадійності хвороби Паркінсона з використанням критеріїв включення-виключення згідно UK Brain Bank Criteria.
 • ЕЕГ топографічне картування.
 • ТК УЗДГ судин головного мозку.
 • Глобальна та стимуляційна ЕМГ.
 • Надповільні потенціали кори головного мозку.
 • Дослідження психомоторного темпу.
 • Рівень вегетативної реактивності.
 • Нейропсихологічні дослідження когнітивних функцій.

Контактний телефон: (44) 428-1987, факс: (44) 430-3782

Про сектор клінічної геронтології та геріатрії