Сектор клінічної геронтології та геріатрії

очолює академік АМН України, член-кореспондент НАН України та РАМН
Олег Василь­ович КОРКУШКО

До складу цього сектору входять 6 наукових відділів, науко­во-дослідна робота яких стосується вивчення:
- змін органів та систем організму в процесі старіння та їх ролі в розвитку вікової патології;
- прискореного старіння, його причин, діагностики та засобів попередження;
- фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських препаратів, що застосовуються в геріатричній практиці;
- пошуку та розробки нових геропротекторів;
- особливостей патоге­незу, діагностики, лікування, реабілітації, профілактики захворю­вань серцево-судинної, дихальної, нервової систем, шлунково-киш­кового тракту, опорно-рухового апарату.

Найбільш значні успіхи були отримані при дослідженні меха­нізмів розвитку артеріальної гіпертензії та її лікування, ішеміч­ної хвороби серця та мозку, оптимізації терапії цих захворювань, а також паркінсонізму, остеопорозу та остеохондрозу; в розробці методів реабілітації хворих після інсульту, в створенні нових комплексних геріатричних фармакологічних засобів та продуктів харчування.

Наукові відділи:

o клінічної фізіології та патології внутрішніх органів
o клінічної та епідеміологічної кардіології
o клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату

o       клінічної фізіології та патології нервової системи
o       клінічної фізіології та патології екстрапірамідної нервової системи
o       судинної патології головного мозку

Лікувальні відділення:

o   кардіологічне
o   загальнотерапевтичне
o   клінічної та епідеміологічної кардіології
o   вікової патології нервової системи
o   екстрапірамідних захворювань нервової системи
o   реабілітації неврологічних хворих
o   вікових змін опорно-рухового апарату

Допоміжні клінічні підрозділи

o       поліклініка з денним стаціонаром
o       рентгенкабінет
o       лабораторія клінічної радіології
o       клінічна лабораторія
o       відділення функціональної діагностики
o       фізіотерапевтичне відділення та ЛФК