ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОБІОЛОГІЇ

Керівник – доктор мед. наук Є.М. Горбань

Лабораторія радіобіології працює в галузі радіаційної геронтології та радіаційної ендокринології.
В лабораторії проводяться дослідження:
1. Оцінка впливу іонізуючого опромінення:
• на темп вікових змін нейрогуморальної регуляції функцій організму;
• на перебіг стресових реакцій;
• на нейрогуморальну регуляцію залоз внутрішньої секреції у тварин різного віку.
2. Розробка методів попередження механізмів нейрогуморальної регуляції, обумовлених хронічним
впливом низькодозового іонізуючого опромінення у тварин різного віку.

Було встановлено вікові особливості реакцій залоз внутрішньої секреції на дію іонізуючого опромінення в широкому діапазоні доз та різних моделей опромінення. Встановлено деякі мембранні механізми радіаційного пошкодження ендокриноцитів. Виявлено вікові особливості адаптаційних реакцій на сумісну дію хронічного іонізуючого опромінення та хронічного ситуаційного стресу. Визначені вікові особливості внеску адренергічного та холінергічного компонетів нервової регуляції ендокринних залоз в їх ранню реакцію на вплив іонізуючого опромінення. Встановлено можливі засоби корекції порушень ендокринних залоз, обумовлених впливом іонізуючого опромінення, методом нормобаричного гіпоксичного тренування та додаванням в їжу препарату синьо-зеленої водорості спіруліни.

Методи дослідження – радіоімунологічні та флюорометричні:

методи визначення рівнів гормонів у плазмі крові та в інкубаційному середовищі надниркових залоз, толерантністі до глюкози та рівень гліколізованих білків в крові, а також дослідження ефекту підпорогових доз діабетогенного фактору стрептозотоцину на фоні впливу іонізуючого опромінення, визначення швидкості аксонного транспорту в різних типах нейронів, методи визначення показників системи перекисного окиснення ліпідів (методи визначення рівня малонового діальдегіду та активностей каталази, супероксиддісмутази, глютатіонпероксидази).

Контактний телефон/факс: (44)
254-1552

Про сектор біології старіння