ЛАБОРАТОРІЯ ГЕРІАТРИЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Керівник – доктор мед. наук І.С. Безверха

Засновником лабораторії був доктор мед. наук С.І.Балуев. Протягом 34 років (до 1998 р.) лабораторією керував доктор мед. наук, професор, лауреат Державної премії України В.Г. Западнюк.

Напрямки досліджень:

Науково-дослідна робота проводиться у двох напрямках:
1. Вивчення вікових особливостей фармакокінетики, фармакодинаміки та молекулярних механізмів дії
лікарських засобів.
2. Створення та розробка нових лікарських засобів, призначених для збереження здоров’я та підвищення
працездатності людей старших вікових груп.

Основні результати:

Створено препарати Декамевіт (промисловий випуск), Квадевіт (промисловий випуск), Рикавіт (промисловий випуск), Калію глютамінат, Триметилгліцин, Нейрогерін – знаходяться на різних стадіях впровадження. Поряд з розробкою та доклінічним вивченням нешкідливості та специфічної активності нових препаратів і препаратів-генериків, проводяться експериментальні дослідження фармакокінетики та біоеквівалентності лікарських засобів. На основі сучасних досягнень в області геріатричної фармакології науково обгрунтовані дозування, оптимальні схеми та режими дозування лікарських засобів у осіб літнього та старечого віку, що значно підвищує ефективність медикаментозного лікування та запобігає виникненню побічних ефектів.
Лабораторія була сертифікована як база Державного фармакологічного центру МОЗ України для проведення доклінічних досліджень лікарських засобів, Посвідчення N10 від 25.01.2001 р.
У складі міжлабораторного науково-діагностичного центру лабораторія пройшла акредитацію в УкрЦСМ на право проведення вимірювань показників (досліджень), Атестат акредитації NПТ-0014105 від 05.01.2005 р.

Методики досліджень:

Проводяться фармакологічні, фармакокінетичні, фізіологічні, біохімічні та математичні методи досліджень, що використовуються для оцінки токсичності та специфічної активності лікарських засобів широкого спектру дії.

Контактні телефони: (44) 254-1508, 254-1578

Про сектор біології старіння