ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ГЕНЕТИКИ

Інформація з архіву! (на 2011 р. лабораторію реорганізовано)

Керівник – доктор біол. наук О.Я. Літошенко

Лабораторія існує з 1958 р. Засновник лабораторії і перший її керівник – доктор біол. наук, професор Б.І.Гольдштейн.
В 1967 – 1976 р.р. лабораторією керувала канд. біол. наук В.В.Герасимова.
В лабораторії досліджувались вікові зміни структурних та функціональних параметрів ядерного і мітохондріального геномів клітин різних органів лабораторних тварин. Було встановлено, що за старіння в ядрах відбувається структурна реорганізація хроматину, зумовлена зростанням кількості та міцності зв’язків ДНК з білками. Це призводить до перерозподілу транскрипційно активної та репресованої фракцій хроматину і, відповідно, послідовностей ряду генів (аденозиндезамінази, альбуміну та с-тус), які входять у склад цих фракцій, внаслідок чого змінюється рівень їх експресії. З віком в ядерному геномі накопичуються мтДНК-подібні послідовності. В мітохондріях клітин старих тварин збільшується кількість дефектних молекул мтДНК і зменшується рівень її експресії. Внаслідок цього порушується збірка повноцінних ферментних комплексів окислювального фосфорилювання і зменшується рівень забезпеченості клітин енергією. Останні результати послужили підставою для висунення митохондриальної теорії старіння.
В останні роки основний напрям досліджень лабораторії зосереджено на вивченні ролі вікових особливостей функціонального стану мітохондрій у перебігу процесу генетично запрограмованої загибелі клітин. Встановлено, що мітохондрії або екстраговані міжмембранні мітохондріальні компоненти в безклітинній системі здатні безпосередньо викликати фрагментацію ядерної ДНК за апоптозним механізмом. Цей вплив мітохондрій посилюється з віком тварин. Мітохондрії клітин печінки старих тварин, в яких вже мають місце зміни респіраторної функції порівняно із мітохондріями дорослих тварин, характеризуються більшою чутливістю до додаткових порушень дихальної функції і, незалежно від місця дії пошкоджуючих факторів, більшою апоптоз-індукуючою здатністю.

Методики досліджень:

диференційне центрифугування, ізоляція ДНК, електрофорез, денситометрія та ін.

Контактний телефон: (044) 431-05-58

Про сектор біології старіння