ЛАБОРАТОРІЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Керівник – канд. біол. наук Т.О. Дубілей

Лабораторія існує  з 1958 р. Першим керівником лабораторії була доктор мед. наук  Н.В.Свешнікова, в 1978 - 2001 р.р. - доктор мед. наук, проф.  Н.С.Верхратський.

Напрямки досліджень:

  • встановлення вираженності метаболічних зрушень у дорослих і старих тварин при моделюванні цукрового діабету;
  • дослідження вікових особливостей впливу гострого і хронічного стресу на функціональний стан емоціогенних зон гіпоталамуса у щурів.

Основні результати:

В дослідженнях, які були спрямовані на з'ясування змін гормональної регуляції при старінні, були виявлені зрушення у більшості досліджуваних систем – зміни концентрації гормона, що сполучається з протилежно спрямованою зміною чутливості до нього об'єктів регуляції, змінами співвідношення вільних і зв'язаних форм гормонів, ослаблення процесів розпаду гормонів, зміни центральних механізмів регуляції секреторної активності ендокринних залоз.
В дослідженнях, які спрямовані на з'ясування ролі емоціогенних зон гіпоталамуса в процесах старіння та антистаріння, була виявлена геропротекторна дія хронічної електричної стимуляції позитивних емоціогенних зон та зменшення тривалості життя в результаті хронічної електричної стимуляції негативних емоціогенних зон гіпоталамуса у старих тванин.
Результати досліджень, спрямованих на з'ясування ролі емоціогенних зон гіпоталамуса в гормональному контролі при старінні, виявили сприятливий вплив хронічної електричної стимуляції позитивних емоціогенних зон у старих тварин, яке виявлялося у відновленні концентрації гормонів щитовидної залози, сім'яників та наднирників.

Методики досліджень:

• стереотаксичне уживляння електродів до структур мозку для електростимуляції, електрокоагуляції або реєстрації електричної активності;
• стереотаксичне уживляння канюль до шлуночків або структур мозку для мікроін'єкцій препаратів;
• дослідження реакції самороздратування позитивної емоціогенної зони і реакції виключення роздратування негативної емоціогенної зони гіпоталамуса;
• електроенцефалографія;
• дослідження поведінки: реакція активного і пасивного уникнення, тест "відкритого поля";
• моделювання стрептозотоцинового та алоксанового діабету;
• визначення концентрації моноамінів методом високоефективної рідинної хроматографії;
• радіоімунологічні методи визначення концентрації гормонів;
• визначення ферментативної активності: Nа++-АТФази, Са2+-АТФази, 5'-нуклеотидази, лактатдегідрогенази, каталази, супероксиддисмутази;
• визначення показників вуглеводного і ліпідного обміну – концентрації глюкози, глікозильованого і загального гемоглобіну холестерину, тригліцеридів;
• визначення продуктів перекісного окислення ліпідів - ТБК-активних продуктів, дієнових кон'югатів, шифових основ.

Контактний телефон:
(044) 430-05-68

Про сектор біології старіння