Сектор біології старіння


Очолює
О. К. Кульчицький, доктор мед. наук, професор, лауреат Державної премії України

До складу цього сектора входять 9 лабораторій та одна група,
а також науково-допоміжні підрозділи серед яких експериментально-біологічна клініка (віварій)

Головною метою сектора БІОЛОГІЇ СТАРІННЯ є вивчення механізмів старіння, пошук засобів підвищення активності функціональних систем та розробка методів подовження життя.
За роки існування Інституту найбільш значні результати наукових досліджень отримані при вивченні нейрогуморальних, мембран­них, імунних, генних механізмів старіння. Створені нові уявлення про роль клітинних, молекулярних та мембранних елементів, про взаємозв'язок процесу старіння з розвитком вікової патології. В секторі біології старіння створені і впроваджені в промисловий випуск нові геріатричні препарати. Розроблені принципово нові підходи до експериментального подовження життя.
До
складу сектору входять наступні підрозділи:

Лабораторії:
фізіології
радіобіології
ендокринології
регуляції метаболізму
епігенетики
морфології та цитології
геріатричної фармакології
патофізіології та імунології
математичного моделювання процесів старіння

група фармакології нових лікарських засобів

Відділ інформаційного аналізу з науковою бібліотекою та музеєм інституту

Експериментально-біологічна клініка (віварій)