Реєстр нововведень за 2012 рік

ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67,
телефон: (44) 430-40-68, факс: (44) 432-99-56, 430-41-34

1. КПКВ 6561040

Спосіб виявлення осіб літнього віку зі зниженою мелатонінутворюючою функцією епіфіза (МФЕ).
Автори-розробники: Іщук В.О., Шатило В.Б., Бондаренко О.В., Антонюк-Щеглова І. А.
Контактний телефон: (44) 432-86-77.

Пропонується метод виявлення осіб літнього віку зі зниженою МФЕ, яка асоціюється з передчасним старінням та підвищеним ризиком виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ). Метод полягає у тому, що людям літнього віку, які протом 7 та більше днів не вживали антигіпертензивні препарати, проводять добове моніторування артеріального тиску з визначенням середнього добового систолічного артеріального тиску та добового індексу середнього артеріального тиску і вираховують розрахункову мелатонінутворюючу функцію епіфіза за формулою: МФЕр = 19,07 – 0,087 х СрСАТдоб. + 0,191 х ДІ АТсеред., де МФЕр – розрахункова мелатонінутворююча функція епіфіза за нічною екскрецією 6-гідроксимелатонінсульфату (мкг), СрСАТдоб. – середній добовий систолічний АТ (мм рт. ст.), ДІ АТсеред. – добовий індекс середнього АТ (%). При значенні МФЕр нижче за 9 мкг визначають зниження мелатонінутворюючої функції епіфіза.

Застосування нововведення дозволить своєчасно виявити порушення МФЕ у людей літнього віку та провести необхідну її корекцію, запобігаючи розвитку ССЗ. Запропонований метод доступний для використання в усіх лікувально-профілактичних установах системи охорони здоров’я.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 67591, МПК А61В 10/00 (2012.01) від 27.02.2012.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально- терапевтичного відділення ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”.

Впровадження нововведення потребує 20 тис. грн.

Необхідне обладнання: добовий монітор артеріального тиску (АТ) з програмним забезпеченням, яке дозволяє обчислювати середній добовий систолічний АТ та добовий індекс середнього АТ.

Послуги розробників: патент на корисну модель, статті в наукових виданнях.

2. КПКВ 6561040

Спосіб визначення функціонального віку дихальної системи (ДС) організму людини.
Автори розробки: Коркушко О.В., Писарук А.В., Асанов Е.О.
Контактний телефон: (44) 432-86-77.

Пропонується спосіб визначення функціонального віку ДС організму людини шляхом проведення розрахунку за спірографичними показниками по спеціально розробленій формулі. В основі цього методу лежить отримання показників функції зовнішнього дихання, які найбільш тісно корелюють з функціональним віком ДС, та розрахунок функціонального віку ДС організму людини за формулою: для чоловіків - ФВДС = 96,3 - 0,3х(MVV - VE) - 11,3хERV – 3хIRV - 2,5хMEF25% - 75%; для жінок - ФВДС = 91 - 0,123х(MVV - VE) - 26,4хERV - 4,5хIRV – 4хMEF25% - 75%; де: ФВДС – функціональний вік дихальної системи; MVV - VE – резерв дихання, л/хв; VE – хвилинний об’єм дихання, л/хв.; MVV - максимальна вентиляція легень, л/хв.; ERV – резервний об'єм видиху, л; IRV – резервний об'єм вдиху, л; MEF25% - 75% – середній потік видиху, л/с.

Якщо розрахований ФВДС менше ніж на 10 років відрізняється від календарного віку людини, то старіння ДС відбувається фізіологічно; якщо більше ніж 10 років, то старіння ДС відбувається прискорено та потребує лікування.

Застосування нововведення дасть можливість визначити передчасне старіння ДС та ризик розвитку патології легень, а також провести ранню діагностику захворювання на донозологічному етапі та дати оцінку ефективності лікування.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA №54304, МПК 61 N5/06 від 10.11.2010.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально-терапевтичного відділення ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: спірометр.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, патент України на корисну модель, підготовка на робочому місці.

3. КПКВ 6561040

Спосіб підвищення функціональних можливостей дихальної системи (ДС) організму людини.
Автори розробки: Коркушко О.В., Асанов Е.О., Диба І.А.
Контактний телефон: (44) 432-86-77.

Пропонується метод підвищення функціональних можливостей ДС організму людини шляхом проведення дихальних тренувань. В основі цього методу лежить проведення дихальних тренувань із позитивним опором видиху 10 см вод. ст. При цьому тривалість видиху має бути у 3 рази довше вдиху. Курс складається із 10 щоденних тренувань, кожне з яких триває 15-20 хвилин. Під час проведення тренувань кожні п'ять хвилин проводиться моніторування артеріального тиску та пульсу.

Впровадження нововведення сприятиме підвищенню знижених функціональних можливостей ДС, а саме: збільшенню бронхіальної прохідності, максимальної вентиляції легень та їх життєвої ємності, резервного об’єму вдиху та видиху, а також профілактиці захворювань легень у людей старшого віку.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 58472, МПК 61 N5/06 від 11.04.2011.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику загально-терапевтичного відділення ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: дихальний тренажер.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, патент України на корисну модель, підготовка на робочому місці.

4. КПКВ 6561040

Діагностика стану серцево-судинної системи (ССС) у хворих похилого віку, які перенесли кардіоемболічний ішемічний інсульт на фоні фібриляції передсердь.
Автори розробки: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Єгорова М.С.
Контактний телефон: (44) 430-40-27

Пропонується метод оцінки функціонального стану ССС у хворих похилого віку у відновному періоді кардіоемболічного ішемічного інсульту з урахуванням півкульної локалізації вогнища ураження шляхом комплексного клініко-інструментального обстеження: циркадної динаміки АТ, частоти шлуночкових порушень ритму, розміру лівого передсердя, наявності гіпертрофії лівого шлуночка концентричного типу, частоти виявлення атеросклеротичних бляшок у сонних артеріях, ступеня стенозу церебральних артерій.

Застосування нововведення дозволить провести своєчасну корекцію виявлених порушень ССС, що підвищить ефективність вторинної профілактики повторних інсультів у хворих похилого віку з кардіоемболічним ішемічним інсультом на фоні фібриляції передсердь.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: ультразвуковий діагностичний комплекс з можливістю дослідження судин голови та шиї та ехокардіографії, апарат для холтерівського моніторування ЕКГ та АТ.

Послуги розробників: методичні рекомендації, статті, науково-практичні конференції, семінари.

5. КПКВ 6561040

Спосіб корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт (ІІ).
Автори-розробники: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Шульженко Д.В., Євграшкін О.О.
Контактний телефон: (44) 430-40-27.

Пропонується метод корекції вестибулярних порушень у хворих похилого віку у відновному періоді ІІ шляхом застосування препарату Бетагістин у дозі 24 мг 2 рази на добу, протягом 1-го місяця. Препарат покращує якість функції рівноваги та стійкість у вертикальній позі, а також церебральну гемодинаміку (переважно в судинах вертебро-базилярного басейну) та гармонізує біоелектричну активність головного мозку.

Застосування нововведення у хворих похилого віку у відновному періоді ІІ дозволить підвищити ефективність реабілітації цієї категорії пацієнтів та покращити якість їх життя.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення реабілітації хворих з порушенням мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: комп’ютерний стабілограф.

Послуги розробників: інформаційний лист, статті, науково- практичні конференції, семінари.

6. КПКВ 6561040

Спосіб корекції емоційно-мнестичних порушень у хворих похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт (ІІ).
Автори-розробники: Кузнецова С.М., Кузнєцов В.В., Глушко С.Ф., Романюк Т.Ю., Юрченко Ф.В., Корженевська Н.М.
Контактний телефон: (44) 430 40 27.

Пропонується метод корекції психо-емоційного та функціонального стану ЦНС у хворих похилого віку у відновному періоді ІІ шляхом застосування мелатонінергічного антидепресанту Мелітор у дозі 25 мг 1 раз на добу, на ніч, протягом 2-х місяців. Препарат знижує рівень тривоги та депресії, розширює діапазон функціональної активності, покращує церебральну гемодинаміку та гармонізує біоелектричну активність головного мозку. Більш виражений вплив препарату на функціональний стан ЦНС у хворих з локалізацією інсульту в правій півкулі.

Застосування нововведення у хворих похилого віку у відновному періоді ІІ дозволить підвищити ефективність лікування та покращити якість життя цієї категорії хворих.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику у відділенні реабілітації хворих з порушеннями мозкового кровообігу ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: апарат для ультразвукової доплерографії екстра- та інтракраніальних судин головного мозку, електроенцефалограф, тести для оцінки когнітивної функції та тести для виявлення тривоги та депресії.

Послуги розробників: статті, науково-практичні конференції, семінари.

7. КПКВ 6561040

Методи діагностики легких та помірних когнітивних порушень (КП) у осіб похилого віку.
Автори-розробники: Бачинська Н.Ю., Полєтаєва К.М., Демченко О.В., Холін В.О., Покровенко І.В., Копчак О.О., Рожелюк І.Ф., Шулькевич А.А., Тихоненко О.О.
Контактний телефон: (44) 431-05-26.

Пропонуються методи підвищення ефективності діагностики легких та помірних КП у осіб похилого віку як однієї з перших ознак хронічної ішемії мозку та розвитку нейродегенеративного процесу. Виявлення когнітивного дефіциту проводиться шляхом ретельного аналізу скарг пацієнта, анамнестичних даних, клініко-неврологічного, інструментального, нейровізуалізаційного обстеження, лабораторних досліджень, а також детального нейропсихологічного обстеження.

Застосування нововведення дозволить виявити пацієнтів з високим ризиком розвитку деменції, сприятиме ранній діагностиці порушень когнітивних функцій, своєчасній патогенетично обгрунтованій терапії хворих та запобіганню або відстроченню розвитку деменції.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, методичні рекомендації.

8. КПКВ 6561040

Спосіб прогнозування розвитку деменції у осіб похилого віку, які страждають на синдром помірних когнітивних порушень (ПКП).
Автори-розробники: Бачинська Н.Ю., Демченко О.В., Писарук А.В.
Контактний телефон: (44) 431-05-26.

Пропонується спосіб прогнозування розвитку деменції у хворих похилого віку з синдромом ПКП шляхом використання спеціально розробленої формули. У формулу ввійшли найбільш інформативні і незалежні предиктори розвитку деменції, а саме: показники максимальної репродукції 10 слів, субтесту кодування, складних вербальних парних асоціацій, візуальної репродукції, легких вербальних парних асоціацій.

Формула ПК = 0,23 X1 + 0,05 X2 + 0,52 X3 + 0,11 X4 + 4,1 X5 - 36,19,

де ПК - прогностичний коефіцієнт; X1 – показник тесту 10 слів; X2 – показник субтесту кодування; X3 – показник складних вербальних асоціативних пар субтесту “Вербальні парні асоціації” (короткотривала пам'ять); X4 – показник субтесту “Візуальна репродукція” (короткотривала пам'ять); X5 – показник легких вербальних асоціативних пар субтесту “Вербальні парні асоціації” (довготривала пам’ять). Якщо ПК < 0, то прогнозується розвиток синдрому деменції.

Застосування нововведення у хворих похилого віку з синдромом ПКП дозволить вчасно виділити групу пацієнтів з найбільш високим потенційним ризиком розвитку синдрому деменції, встановити необхідний їм медичний супровід, своєчасно призначити патогенетично доцільне лікування, що сприятиме запобіганню розвитку вказаної патології.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 57232, МПК А 61В 5/16 від 10.02.2011.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, патент України, семінари, консультації.

9. КПКВ 6561040

Спосіб лікування осіб похилого віку, хворих на синдром помірних когнітивних порушень (ПКП), з використанням нейропротектора рослинного походження – препарату Гінкофар.
Автори-розробники: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О., Демченко О.В., Полєтаєва К.М., Шулькевич А.А., Козлов С.В.
Контактний телефон: (44) 431-05-26.

Пропонується спосіб підвищення ефективності лікування пацієнтів похилого віку, хворих на синдром ПКП, з використанням нейропротектора рослинного походження - препарату Гінкофар у дозі 80 мг 2 рази на добу, протягом 1 місяця. Гінкофар виявляє комплексний вплив на ряд патогенетичних механізмів розвитку захворювання за рахунок додаткового вазопротекторного ефекту, підвищення еластичності стінок кровоносних судин, забезпечення протинабрякової дії. Використання препарату викликає позитивну динаміку самопочуття і когнітивного функціонування (за тестом MMSE), зростання розумової працездатності, підвищення рівня концентрації уваги, здатності до навчання.

Застосування нововведення в лікуванні осіб похилого віку, хворих на синдром ПКП, дозволить покращити когнітивні здібності пацієнтів та попередити прогресування захворювання.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» та педагогічний процес на кафедрі терапії та геріатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗУ.

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, інформаційний лист.

10. КПКВ 6561040

Спосіб лікування осіб похилого віку з синдромом деменції (СД) альцгеймерівського і судинного типів.
Автори-розробники: Бачинська Н.Ю., Рожелюк І.Ф., Холін В.О., Полєтаєва К.М., Шулькевич А.А., Козлов С.В.
Контактний телефон: (44) 431-05-26.

Пропонується спосіб лікування пацієнтів старших вікових груп, хворих на СД альцгеймерівського та судинного типів, селективним інгібітором ацетилхолінестерази - препаратом Альмер у дозі 5 мг 1 раз на добу протягом першого місяця, з можливим наступним збільшенням дози до 10 мг. Використання препарату протягом 3-х місяців викликає покращення когнітивного статусу, сприяє поліпшенню процесу сприйняття, обробки інформації, функціонуванню системи пам’яті в цілому та поведінкових характеристик.

Застосування нововведення сприятиме підвищенню ефективності лікування хворих старших вікових груп з СД альцгеймерівського та судинного типів, що дозволить загальмувати прогресування захворювання та уповільнити розвиток когнітивного дефіциту.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікової патології нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: не потребує

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, інформаційний лист.

11. КПКВ 6561040

Спосіб діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ) у осіб старших вікових груп.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.
Контактний телефон: (44) 431-05-50.

Пропонується спосіб діагностики СФСКТ поперекового відділу хребта шляхом визначення показника якості трабекулярної кісткової тканини (TBS) за методикою «TBS iNsight®». Показник TBS характеризує мікроархітектуру кісткової тканини і визначає ризик вертебральних переломів. Запропонований спосіб оцінює СФСКТ незалежно від ступеня розвитку дегенеративно-дистрофічних змін поперекового відділу хребта і дозволяє провести диференційну діагностику між дегенеративно-дистрофічними та остеопоротичними процесами.

Застосування нововведення в людей старших вікових груп дозволяє виділити пацієнтів з високим ризиком переломів, підвищити рівень ранньої діагностики порушень СФСКТ і своєчасно застосувати лікувальні та профілактичні заходи, що покращить якість життя пацієнтів, зменшить медико-соціальні наслідки остеопорозу та його ускладнень.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікових змін опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення фінансових витрат не потребує.

Необхідне обладнання: двохфотонний рентгенівський денситометр (Prodigy, GE); комплект програмного забезпечення «TBSiNsight®» («Med-Imaps», Франція), інстальований на комп’ютері остеоденситометр.

Послуги розробників: статті у фахових журналах, методичні рекомендації, монографії, курси інформації та стажування, семінари.

12. КПКВ 6561040

Спосіб лікування пацієнтів старших вікових груп з вертебральним больовим синдромом (ВБС)
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Поворознюк Вас.В., Орлик Т.В., Бистрицька М.А., Дубецька Г.С.
Контактний телефон: (44) 431-05-50.

Пропонується новий спосіб лікування пацієнтів з ВБС та корінцевим синдромом шляхом застосування препарату Габалепт по схемі: 1-2 доба - по 1 капсулі (300 мг), 3-4 доба - по 2 капсули (600 мг), 5-12 доба - по 3 капсули (900 мг), 13-14 доба - по 2 капсули (600 мг), 15-16 доба - по 1 капсулі (300 мг) на добу. Габалепт – структурний аналог ГАМК, антиконвульсант, який впливає на нейропатичний компонент больового синдрому (аллодинія, гіпералгезія), пов'язаний з залученням нервових структур, що беруть участь в проведенні больової інформації. Препарат викликає зниження інтенсивності больового синдрому та покращення функціонального стану хребта.

Застосування нововедення сприятиме підвищенню лікування пацієнтів з вертебральним больовим та корінцевим синдромами, що покращить якість їх життя, дозволить зменшити прийом традиційних знеболюючих засобів, а також зменшить медико-соціальні наслідки остеохондрозу та його ускладнень.

Нововведення впроваджено в лікувальну практику відділення вікових змін опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф. Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення додаткового фінансування не потребує.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: статті в наукових виданнях, курси інформації та стажування, семінари.

13. КПКВ 6561040

Модифікований флавоноїд як активна субстанція для створення лікарського препарату антидепресивної дії.
Автори-розробники: Безверха І.С., Пантелеймонова Т.М., Заїка М.У., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М.С., Бондаренко С.П., Хиля В.П.
Контактний телефон: (44) 431-05-08.

Пропонується новий модифікований ізофлавоноїд (лабораторний шифр 5/09) з нейропсихотропною активністю. В дослідах на тваринах при експериментальних депресивноподібних та емоційно-стресових станах, а також у нейрофармакологічних тестах взаємодії з речовинами, що пригнічують або стимулюють ЦНС, сполука 5/09 спричиняла дію, характерну для антидепресантів. Досліджувана речовина має переваги перед деякими сучасними антидепресантами за показником гострої токсичності (менш токсична, ніж амітриптилін, флуоксетин, мілнаципран, кломіпрамін), а також за відсутністю холінолітичних властивостей, що зумовлюють побічні реакції багатьох антидепресантів.

Застосування нововведення відкриває перспективу створення нового ефективного і безпечного лікарського засобу нейропсихотропної дії для корекції психоемоційних розладів, зокрема, у осіб літнього віку.

На дану наукову розробку подана заявка на винахід № А2012 13435, МПК А61К 31/00; С07D 311/36 від 26.11.2012.

Нововведення впроваджене на етапі доклінічного вивчення в лабораторії геріатричної фармакології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України».

Впровадження нововведення потребує 500 тис.грн.

Необхідне обладнання: флюориметр (типу Флюорат-02-АБЛФ, РФ), актометр (типу UGO Basile , Італія).

Послуги розробників: консультації.

14. КПКВ 6561040

Засоби фізичної реабілітації для людей похилого віку.
Автори-розробники: Прокопенко Н.О.
Контактний телефон: (44) 431-05-06.

Пропонується оздоровча програма для людей похилого віку на основі занять фізичною культурою шляхом індивідуалізації тренувальних фізичних навантажень. Особи похилого віку для занять фізичною культурою розподіляються на групи відповідно до рівня функціональних резервів серцево-судинної системи: основна, підготовча, спеціальна. Для оцінки рівня функціонування системи кровообігу й визначення її адаптаційного потенціалу розраховується інтегральний показник на основі даних про частоту пульсу (у стані спокою й після навантаження) і артеріальний тиск. В залежності від групи установлюється тривалість увідної, основної і заключної частини занять.

Застосування нововведення сприятиме тренуванню серцево-судинної системи у людей похилого віку, профілактиці вік-залежної патології, підвищенню рівня загальної витривалості.

Нововведення впроваджено в навчальний процес кафедри терапії та геріатрії НМАПО МОЗ України та роботу Запорізького обласного благодійного фонду “Запорізька соціально-технічна інноваційна агенція”.

Впровадження нововведення додаткових коштів не потребує.

Необхідне обладнання: прилад для виміру артеріального тиску, секундомір, гімнастична палиця.

Послуги розробників: консультації на робочому місці, методичні рекомендації, статті