Реєстр нововведень за 2008 рік

1. КПКВ – 6561020

Спосіб оцінки ефективності лікування
черепно-мозкової травми в експерименті.

Автори-розробники: Михальський С.А., Білошицький В.В., Квітницька-Рижова Т.Ю.

Контактний телефон: (044) 431-05-39.

Пропонується спосіб оцінки впливу лікування на вираженість структурних і морфо-функціональних порушень, обумовлених черепно-мозковою травмою (у щурів). В основі способу лежить комплексне дослідження ультраструктурних та структурних змін різних зон мозку із визначенням стану нейронів, аксонів та мієлінових волокон, а також нейрональної щільності гіпокампу, враховуючи кількість гліоцитів та мікроглії.

Застосування даної розробки дозволяє провести об’єктивну оцінку ефектив­ності нових методів лікування травматичних черепно-мозкових ушкоджень завдяки комплексній оцінці структурних, ультраструктурних і морфо-функціональних змін певних відділів мозку з урахуванням віку організму.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 28764, МПК (2007) А61 В 5/11 від 25.12.2007.

Необхідне обладнання: світловий та електронний мікроскопи, пристрої та программа для морфометрії.
Послуги розробників: патент України, семінари, статті.

2. КПКВ - 6561020
Методика оцінки функціональних резервів кислотоутворюючої  функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторингу.

Автори-розробники: Шатило В.Б., Романенко М.С., Наскалова С.С., Антонюк-Щеглова І.А.
Контактний телефон: (044) 431-05-29.

Пропонується методика оцінки функціональних резервів кислотоутворюючої функції шлунка у літніх людей методом добового рН-моніторингу. Шляхом комп`ютерної розробки добових рН-грам визначаються середньоденний рівень інтрагастрального рН та амплітуда добового ритму інтрагастрального рН. Функціональні резерви кислотоутворюючої функції шлунка оцінюються за наступною шкалою: високі (середньоденний рН менше 3 ум.од., амплітуда добового ритму рН  від 2 до 4,9 ум.од.), знижені (середньоденний рН від 3 до 5 ум.од., амплітуда добового ритму рН  вище 5 ум.од.), відсутні (середньоденний рН вище 5 ум.од., амплітуда добового ритму рН  менше 2 ум.од.).

Застосування нововведення дозволяє оцінити функціональні резерви кислотоутворення без використання хімічних стимуляторів шлункової секреції, що робить метод безпечнішим і дешевшим.

На дану розробку подано заявку на корисну модель № u 2008 13018 від 10.11.2008.

Необхідне обладнання: 1) комп`ютерна система для реєстрації внутрішньопорожнинного рН («Оримет», Вінниця); 2) рН-мікрозонди ПЭ-рН-2.

Послуги розробників: заявка на корисну модель, інформаційний лист, статті.


3. КПКВ - 6561020

Система діагностики та лікування порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в чоловіків старшого віку.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Крєслов Є.О.

Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується диференційований підхід до діагностики та лікування чоловіків старших вікових груп з остеопорозом, що дає можливість оптимізувати процес лікування, зменшити клінічні прояви остеопорозу та його ускладнень. Спосіб відрізняється тим, що в чоловіків старшого віку за наявності факторів ризику розвитку остеопорозу, переломів в анамнезі, вертебрального больового синдрому, необхідно проводити з діагностичною метою денситометричне дослідження кісткової тканини та визначення рівня загального тестостерону в сироватці крові. У разі встановлення зниження рівня загального тестостерону (менше 12 ммоль/л) й порушення структурно-функціонального стану та мінеральної щільності кісткової тканини, за даними денситометричних досліджень, необхідно терміново вжити лікувальних заходів з метою лікування остеопорозу та профілактики його ускладнень. Чоловікам із зазначеними змінами віком 50-89 років призначається алендронат натрію (генеричний препарат «Остемакс») по 70 мг, 1 раз на тиждень, протягом 9 місяців, що призводить до покращання загального стану пацієнтів, стабілізації процесів резорбції кісткової тканини та профілактики нових остеопоротичних переломів.

Застосування розробленої системи діагностики та лікування системного остеопорозу в чоловіків старших вікових групп покращить якість життя пацієнтів, зменшить медико-соціальні наслідки остеопорозу та його ускладнень.

Необхідне обладнання: двухфотонний денситометр «Prodigy», ультразвуковий денситометр «Lunar», лабораторне оснащення для визначення рівня загального тестостерону, анкети.

Послуги розробників: цикл семінарів, курси інформації та стажування, монографія.


4. КПКВ - 6561020

Особливості комплексного лікування остеохондрозу шийно-грудного  відділу хребта в чоловіків старших вікових груп.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Крєслов Є.О.

Контактний телефон (044) 431-05-50.

Пропонується диференційований підхід до лікування чоловіків старших вікових груп з остеохондрозом хребта та клінічними проявами андрогенного дефіциту  шляхом використання гідрохлориду ?-аміно-?-фенілмасляної кислоти (Ноофену), у дозі 500 мг щоденно,  протягом 4 тижнів, у комплексі з стандартною базисною терапією. До цього часу лікування патології опорно-рухового апарату в чоловіків старших вікових груп не включало застосування засобів корекції психо-емоційних та вегето-судинних розладів. Зазначений способ лікування призводить до суттєвого покращання стану пацієнтів, що обумовлено зменшенням вираженості больового синдрому та головних болів, полегшенням самообслуговування та виконання звичайної повсякденної роботи, покращанням сну, повноцінністю відпочинку та концентрації уваги, зменшенням психо-емоційних та вегето-судинних розладів.

Застосування запропонованої схеми лікування остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта в чоловіків старших вікових груп з вегето-судинними та психо-емоційними розладами покращить якість життя пацієнтів.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників:   семінари, курси інформації та   стажування, монографія, інформаційний лист.5. КПКВ - 6561020

Рентгенморфометричний метод в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини хребта та діагностиці остеопоротичних деформацій.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І.

Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується диференційований підхід до діагностики системного остеопорозу та його ускладнень (деформацій та переломів тіл хребців) у чоловіків старших вікових груп - шляхом рентгенморфометричних вимірів, які проводять на звичайних рентгенограмах, що дозволяє проаналізувати структурний стан кістки, тобто виявити не тільки кількісні, але й якісні критерії остеопорозу. Спосіб відрізняється тим, що до цього часу не було кількісних критеріїв діагностики остеопоротичних деформацій тіл хребців у чоловіків старшого віку. Діагностичне дослідження доступне в будь-якому лікувальному закладі, де є рентгенівський апарат.

Застосування нововведення сприятиме своєчасній діагностиці системного остеопорозу та його ускладнень, дасть можливість оптимізувати процес лікування пацієнтів  та покращить якість  їх життя.

Необхідне обладнання: рентгенівська установка, негатоскоп, міліметрова лінійка.

Послуги розробників: семінари, курси інформації та стажування,   методичні рекомендації.6. КПКВ - 6561040

Діагностика порушень мікроциркуляції при цукровому діабеті (ЦД) 2 типу та облітеруючому атеросклерозі артерій нижніх кінцівок (ОААНК).

Автори-розробники: Лішневська В.Ю., Коркушко О.В., Дужак Г.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-34.

Пропонується спосіб ранньої діагностики порушень перфузії тканин кінцівок у хворих на ЦД 2 типу та ОААНК шляхом визначення реакції мікроциркуляторного кровотоку на проведення дихальної та постуральної проби методом лазердопплерфлуометрії (ЛДФ), який відрізняється тим, що в якості діагностичного критерію обрано визначення приросту показника мікроциркуляції (ПМ) при проведенні цих проб. Так, для ЦД 2 типу при наявності мікроциркуляторних порушень - при проведенні дихальної проби визначається зниження приросту ПМ менше 18% (норма приросту – не менш 35%) для нижніх кінцівок, а при проведенні постуральної проби у хворих на  ОААНК спостерігається приріст ПМ (замість нормальної реакції його зниження) як на верхніх, так і на нижніх кінцівках.

Застосування нововведення дозволяє провести ранню діагностику порушень мікроциркуляції у хворих на ЦД 2 типу та ОААНК.

На дану розробку отримано патент України на корисну модель UA № 25918, МПК(2006) А61В 5/02 від 27.08.2007.

Необхідне обладнання: лазерний допплерівський флуометр ЛАКК-2     (Росія).  

Послуги розробників: патент України, інформаційний лист.7. КПКВ - 6561040

Спосіб діагностики електрофізіологічної негомогенності міокарда    шлуночків серця у людей старшого віку хворих на гіпертонічну хворобу і цукровий діабет 2 типу.

Автори-розробники: В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна

Контактний телефон: (044) 431-05-36.

Пропонується спосіб діагностики електрофізіологічної негомогенності міокарда шлуночків серця у людей старшого віку, хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) і цукровий діабет 2 типу (ЦД), що сприяє ранньому прогнозуванню станів із високим ризиком шлуночкових тахіаритмій. На основі проведеного дослідження структурного стану та біоелектричної активності міокарда, розраховують співвідношення величини суми амплітуд зубців S і R, відповідно у першому та п’ятому грудних відведеннях стандартної ЕКГ, до показника ехокардіограми – маси міокарда лівого шлуночка (ММ ЛШ) -  і при значенні даного співвідношення менше 0,065 ум. од. діагностують електрофізіологічну негомогенність міокарда шлуночків.

Застосування нововведення дозволить діагностувати електричну негомогенність міокарда шлуночків у хворих старшого віку з ГХ і ЦД, дасть можливість своєчасно виявляти хворих із високим ризиком розвитку шлуночкових порушень ритму, раптової аритмогенної серцевої смерті і може бути використаний в клініко-діагностичних закладах та установах системи охорони здоров'я.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA №36088, МПК (2006) A61N1/362, A61N5/00 від 10.10.2008.

Необхідне обладнання: ехокардіограф, електрокардіограф.

Послуги розробників: патент України, статті, науково-практичні конференції.8. КПКВ - 6561040

Спосіб діагностики електрофізіологічної негомогенності міокарда шлуночків серця у людей старшого віку, хворих на гіпертонічну  хворобу з залишковими явищами гострого порушення мозкового кровообігу.

Автори- розробники: В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна

Контактний телефон: (044) 431-05-36.

Пропонується спосіб діагностики електрофізіологічної негомогенності міокарда шлуночків серця у людей старшого віку, хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) із залишковими явищами гострого порушення мозкового кровообігу (ЗЯГПМК), що сприяє ранньому прогнозуванню станів із високим ризиком шлуночкових тахіаритмій. На основі проведеного дослідження структурно-функціонального стану серця, розраховують співвідношення величини параметра вектор електрокардіограми - сумарний максимальний вектор петлі деполяризації шлуночків до показника ехокардіограми - індекс сферичності ЛШ у діастолі - і при значенні даного співвідношення менше 5,64 ум. од. діагностують електрофізіологічну негомогенність міокарда шлуночків.

Застосування нововведення дозволить діагностувати електричну негомогенність міокарда шлуночків у хворих старшого віку з ГХ і ЗЯГПМК, дасть можливість своєчасно виявляти хворих із високим ризиком розвитку шлуночкових порушень ритму, раптової аритмогенної серцевої смерті, і може бути використаним в клініко-діагностичних закладах та установах системи охорони здоров'я.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 26925, МПК (2006) A61N1/362, A61N5/00 від 10.10.2007.

Необхідне обладнання:     ехокардіограф, векторелектрокардіограф.

Послуги розробників: патент України, статті, науково-практичні   конференції.


9. КПКВ -  6561040

Система комплексної  реабілітації хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І., Крєслов Є.О., Карасевська Т.А., Бистрицька М. А., Піонтківський М. І.

Контактний телефон:  (044) 431-05-50.

Пропонується новий лікувальний комплекс для хворих старшого віку з остеоартрозом великих суглобів шляхом використання різних видів ЛФК та модифікуючих засобів уповільненої дії, що є ефективним, простим і доступним методом, який не потребує додаткового дорогого обладнання і може застосовуватися як в умовах стаціонару, так і в амбулаторних умовах.

Застосування диференційованого підходу до призначення лікувальних комплексів з використанням різних видів ЛФК покращить ефективність реабілітації хворих старших вікових груп з остеоартрозом великих суглобів, дасть змогу зменшити інтенсивність та об’єм медикаментозного впливу.

На дану розробку подано заявку на корисну модель № u 2008 14943 від 24.12.2008.

Необхідне обладнання: стілець, рушник, вертикальна опора (стіна).

Послуги розробників: монографія, методичні рекомендації, інформаційний лист, підготовка спеціалістів на робочому місці.

10. КПКВ - 6561040

Пристрій для діагностики, моніторингу коксартрозу і щільності кісткової тканини.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Озеров І.О., Шалаєв В.О.,    Григор'єва Н.В.

Контактний тел. (044) 431-05-50.

Пропонується пристрій для рентгенівської діагностики, моніторингу коксартрозу і щільності кісткової тканини за рахунок кількісної оцінки змін у висоті суглобної щілини, кутових співвідношень у кульшовому суглобі, щільності кісткової тканини і виразності остеофітоза, шляхом поліпшення інформативності і якості отриманих рентгенограм.

Застосування пристрою забезпечує високий ступінь стандартизації  рентгенограм кульшових суглобів, що, у свою чергу, дозволяє застосовувати цифрові технології, підвищує інформативність і об'єктивність  оцінки стану здоров'я пацієнта.

На дану розробку отримано патент України на корисну модель UA № 18013, МПК (2006) A61B 5/103, А61В 6/00 від 16.10.2006.

Необхідне обладнання: пристрій для діагностики, моніторингу коксартрозу і щільності кісткової тканини, клін-еталон,  рентгенівський апарат.

Послуги розробників: патент України, монографії, підготовка спеціалістів на    робочому місці.11. КПКВ - 6561040
Магнітолазерна терапія в комплексному лікуванні хворих, що перенесли ішемічний  інсульт.

Автори-розробники: Кузнєцов В.В., Даценко І.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-47.

Пропонується метод реабілітації пацієнтів похилого віку, що перенесли ішемічний інсульт, за допомогою курсу магнітолазерної терапії (МЛТ) в поєднанні з прийомом нейромідину. Виявлено, що у відновний період після ішемічного інсульту МЛТ активно впливає на біоелектричну активність головного мозку, а нейромідин - на показники церебральної гемодинаміки, що дає підставу рекомендувати сполучене застосування  МЛТ та нейромідину в комплексній системі реабілітації хворих похилого віку для активізації процесу відновлення функціонального стану ЦНС.

Застосування нововведення, яке є одним із сучасних фізіотерапевтичних методів реабілітації хворих на ішемічний інсульт, дає можливість підвищити ефективність реабілітації даної категорії хворих.

На дану наукову розробку отримано патент України на корисну модель UA № 20000,  МПК (2006) А61Н 23/00 від 15.01.2007.

Необхідне обладнання: ультразвуковий допплерограф, 16-канальний електроенцефалограф.

Послуги розробників: патент України, методичні рекомендації, статті.12. КПКВ - 6561040

Вибір оптимальних комбінацій антигіпертензивної терапії хворих літнього віку на основі фармакоекономічного аналізу.

Автори-розробники:  Купраш Л.П., Єна Л.М, Петриченко А.Ю., Гударенко   С.О., Купраш О.В.

Контактний телефон:  (044) 431-05-10.

Пропонується визначення оптимальних комбінацій лікарських засобів для лікування різних ступенів артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку за допомогою порівняльного аналізу клінічної і економічної ефективності антигіпертензивних засобів.

Застосування нововведення дає можливість визначити раціональні схеми антигіпертензивної комбінованої терапії, які при менших фінансових витратах дозволяють оптимізувати лікування хворих похилого віку з артеріальною гіпертензією в умовах стаціонару.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, лекції.


13. КПКВ - 6561040

Спосіб фармакоекономічної оцінки ефективності використання медикаментозної терапії в лікувальних закладах.

Автори-розробники: Купраш Л.П., Єхнева Т.Л., Петриченко А.Ю., Норинська В.М.,      Гударенко С.О.

Контактний телефон:  (044) 431-05-10.

Пропонується спосіб фармакоекономічної оцінки використання медикаментозної терапії в лікувальних закладах. Суть його полягає в застосуванні методів фармакоекономічного аналізу для оцінки витрат бюджетних фінансових ресурсів за допомогою “сукупного аналізу витрат” (який об’єднує  АВС, VEN і частотний аналізи), що дозволяє судити, настільки раціонально проводилась медикаментозна терапія.

Застосування нововведення дає можливість постійного контролю раціональності медикаментозної терапії   та прийняття організаційних рішень для її оптимізації в лікарняних закладах та будинках-інтернатах за умов обмеженого фінансування.

Необхідне обладнання: персональний комп’ютер.

Послуги розробників: методичні рекомендації, інформаційні листи, лекції.


14. КПКВ - 6561040

Модель організації роботи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ) з надання допомоги населенню похилого віку.

Автор-розробник: Чайковська В.В.

Контактний телефон: (044) 431-05-09.

Розроблена модель організації надання допомоги населенню похилого віку на рівні амбулаторій ЗПСМ, що включає в себе основні напрями: 1) структурна модернізація шляхом трансформування однієї посади медичної сестри у геріатричну патронажну медичну сестру; 2) оптимізація організаційного забезпечення шляхом внесення змін та додатків до діючої нормативної бази МОЗУ щодо діяльності амбулаторій ЗПСМ; 3) до- та післядипломна геріатрична підготовка кадрів.

Запропонована модель дає можливість формувати групи медичного нагляду за пацієнтами похилого віку на підставі стратифікації фізичних можливостей, соціальної активності та потреб у медичній і соціально-побутовій допомозі. Соціальний ефект полягає у покращенні якості та ефективності надання медичної допомоги людям похилого віку.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: курси інформації і стажування, семінари та ін.