Реєстр нововведень за 2005 рік

1. КПКВ – 6561030

Програма підготовки соціальних працівників на місцевих базах з питань організації допомоги та догляду за літніми хворими, яких опікують відділення надомного обслуговування самотніх непрацездатних літніх громадян Територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів.
Автори-розробники: Чайковська В.В., Стаднюк Л.А.
Контактний телефон/факс: (044) 431-05-09.

Пропонуються програми навчання соціальних працівників, які надають соціально-побутову допомогу самотнім непрацездатним літнім громадянам вдома та у відділеннях медичної та психологічної реабілітації Територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів.
Застосування нововведення дозволить підвищити якість надання соціально-побутової допомоги самотнім непрацездатним літнім громадянам.
Нововведення впроваджено в роботі постійно діючих курсів підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів закладів Міністерства праці та соціальної політики України.

Необхідне обладнання: мультимедійний проектор з комп’ютером.

Послуги розробників: проведення семінарів.

2. КПКВ – 6561030

Навчальний план та програма циклу інформації "Актуальні питання геронтології та геріатрії" для викладачів медичних учбових закладів, керівників медичних установ та лікарів геріатричних закладів.

Автори-розробники: Чайковська В.В., Стаднюк Л.А.

Контактний телефон/факс: (044) 431-05-09.

Пропонується програма, яка включає цикл лекцій, семінарів та практичних занять з питань вікових особливостей патології, діагностики, лікування та реабілітації літніх пацієнтів, а також питання організації медико-соціальної допомоги цій верстві населення.
Застосування нововведення дозволить підвищити доступність та якість надання медичної допомоги особам літнього віку через покращання післядипломної підготовки лікарів, в тому числі лікарів сімейних амбулаторій, підготовки викладачів медичних учбових закладів, керівників медичних установ та лікарів геріатричних закладів.

Необхідне обладнання: мультимедійний проектор з комп’ютером.

Послуги розробників: проведення семінарів.

3. КПКВ - 6561030

Програма навчання волонтерів "Особливості догляду за непрацездатними хворими літнього віку".
Автори-розробники: Чайковська В.В., Стаднюк Л.А.
Контактний телефон/факс: (044) 431-05-09.

Пропонується програма навчання волонтерів та волонтерів-організаторів особливостям догляду за непрацездатними хворими літнього віку вдома.
Застосування нововведення дозволить ширше залучати людей літнього віку до участі у волонтерському русі та підготовити їх до цієї роботи.
Необхідне обладнання: мультимедійний проектор з комп’ютером.

Послуги розробників: проведення семінарів.

4. КПКВ – 6561030

Застосування ноофену в комплексній реабілітації жінок з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта та клімактеричними розладами.

Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Григор’єва Н. В., Слюсаренко О. М.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонуються нові схеми комплексного лікування жінок у пері- та постменопаузальному періоді з остеохондрозом шийно-грудного відділу хребта з використанням ноофену в дозах 500 або 750 мг залежно від наявності та вираженості клінічних проявів.
Застосування нововведення вірогідно зменшує вираженість проявів больового синдрому, а також інтенсивність та частоту головного болю.
Застосування диференційованого підходу до комплексного лікування вертебрального больового та клімактеричного синдромів з використанням різних доз ноофену покращить ефективність лікування та реабілітації жінок з шийно-грудним остеохондрозом у пері- та постменопаузальному періоді.
На дану наукову розробку отримано деклараційний патент України на винахід UA 68093А МПК 7 А61Р19/00. Опубл. 15.07.04 р., бюл. № 7.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: інформаційний лист, підготовка спеціалістів на робочому місці.

5. КПКВ – 6561030

Лікування остеоартрозу колінного суглобу у жінок старших вікових груп з використанням модифікуючого засобу сповільненої дії терафлексу.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В., Заєць В.Б.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується курсове використання терафлексу, яке передбачає його прийом по 1 табл. 2 рази на добу протягом 12 міс. Супутнє лікування включає прийом нестероїдних протизапальних препаратів протягом 10-14 днів від початку терапії, а в подальшому - за потребою, а також використання немедикаментозних методів терапії остеоартрозу колінних суглобів.
Застосування нововведення (модифікуючих засобів сповільненої дії) в комплексній терапії пацієнтів старших вікових груп з остеоартрозом колінних суглобів призводить до сповільнення темпів прогресування захворювання, вірогідного зниження вираженості больового синдрому та покращання якості життя хворих.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: курси інформації та стажування, підготовка спеціалістів на робочому місці, семінари, інформаційний лист.

6. КПКВ – 6561030

Рентгенморфометрія хребта як метод діагностики остеопорозу.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Орлик Т. В.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується проведення рентгенографічного дослідження грудного та поперекового відділів хребта з подальшим рентгенморфометричним аналізом рентгенограм. Створені референтні бази даних щодо рентгенморфометричних показників у жінок різного віку, визначені особливості рентгенморфометричних показників залежно від структурно-функціонального стану кісткової тканини, особливостей та тривалості постменопаузи.
Застосування нововведення, а саме: диференційований підхід до діагностики остеопорозу та його ускладнень, верифікація вертебрального больового синдрому, покращить ефективність діагностики та лікування хворих старших вікових груп, дасть змогу диференційовано призначати лікування та здійснювати контроль його ефективності.

Необхідне обладнання: рентгенологічне обладнання, негатоскоп.

Послуги розробників: інформаційний лист, підготовка спеціалістів на робочому місці.

7. КПКВ – 6561030

Спосіб діагностики та моніторингу гонартрозу та пристрій для його виконання.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Григор'єва Н.В., Шалаєв В. О., Заєць В.Б., Дмитренко О.П.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується спосіб визначення стадії гонартрозу, моніторингу за перебігом захворювання й оцінки ефективності його лікування. Хворому у вертикальному положенні в умовах максимального розгинання, яке досягається за допомогою використання спеціального фіксуючого пристрою, проводять рентгенморфометрію для візуалізації зони пошкодження колінного суглобу, вимірюють стегново-великогомілковий кут, отримують абсолютні показники висоти суглобової щілини, вираженість остеофітозу та автоматично обчислюють відносні показники мінеральної насиченості субхондральної кістки стосовно стаціонарно розміщеного на касеті клин–еталону.
Застосування нововведення (запропонованого способу та пристрою) підвищує ефективність діагностики та моніторингу перебігу гонартрозу.
На дану розробку отримано деклараційний патент на корисну модель UA № 4206 МПК 7 А61В6/00. Опуб. 17.01.2005, бюл. № 1.

Необхідне обладнання: R–апарат, клін-еталон (спеціальний пристрій для виміру щільності кісткової тканини), комп’ютер, сканер, комп’ютерна програма.

Послуги розробників: курси інформації та стажування, інформаційний лист, підготовка спеціалістів на робочому місці.

8. КПКВ – 6561030

Застосування лівіалу в комплексному лікуванні жінок у постменопаузальному періоді з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Григор’єва Н.В.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується нова ефективна схема комплексного лікування жінок у постменопаузальному періоді з порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини, яка передбачає курсове використання лівіалу по 2,5 мг/доб. на тлі прийому кальцеміну для профілактики остеопорозу або кальцемін-адвансу для його лікування безперервно протягом 9-12 міс.
Застосування нововведення довело його ефективність у корекції вегето-судинних та психо-невротичних проявів клімактеричного синдрому, зниженні вираженості вертебрального больового синдрому, попередженні втрати кісткової тканини.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: курси інформації та стажування, інформаційний лист, підготовка спеціалістів на робочому місці.

9. КПКВ – 6561030

Система комплексної реабілітації хворих старших вікових груп з остеопорозом та його ускладненнями (переломи кісток дистального відділу передпліччя та переломи хребців).
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Шеремет О.Б., Слюсаренко О. М.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується система комплексної реабілітації хворих старших вікових груп з остеопорозом та його ускладненнями (переломи кісток дистального відділу передпліччя та переломи хребців), яка включає лікувальні комплекси з використанням різних видів лікувальної фізкультури (ЛФК).
Застосування нововведення у вигляді комплексів лікувальної фізкультури на тлі використання препаратів кальцію та вітаміну D є ефективним методом профілактики та лікування остеопорозу та його ускладнень (переломів кісток дистального відділу передпліччя та тіл хребців) у хворих старших вікових груп. Диференційований підхід до призначення лікувальних комплексів з використанням різних видів ЛФК покращить ефективність реабілітації хворих старших вікових груп з остеопорозом та його ускладненнями, дасть змогу зменшити інтенсивність та об’єм медикаментозного впливу.
Необхідне обладнання: комплекси для проведення ЛФК.

Послуги розробників: курси інформації та стажування, підготовка спеціалістів на робочому місці, інформаційні листи, методичні рекомендації, семінари.

10. КПКВ - 6561030

Спосіб оцінки стану кісткової тканини та пристрій для його виконання.
Автори-розробники: Поворознюк В.В., Шалаєв В.О., Чабанний В. М., Дмитренко О. П.
Контактний телефон: (044) 431-05-50.

Пропонується спосіб оцінки стану кісткової тканини та пристрій для його виконання, який полягає в тому, що за допомогою комп’ютерної програми автоматично отримуються відносні показники мінеральної насиченості як губчастої, так і компактної кісткової тканини, та середні значення кортикальних індексів і, виходячи з цих значень, діагностується остеопороз та остеопенія.
Застосування нововведення покращує ефективність діагностики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень.
На дану розробку отримано патент України на винахід UA № 45011 МПК 7 А61В/00. Опуб. 15.07.05 р., бюл. № 7.
Нововведення впроваджено в клінічну практику Інституту геронтології АМН України (Київ), Луганської обласної клінічної лікарні (Луганськ), Ізмаїльської басейнової лікарні (Ізмаїл), в санаторіях “Орленок”, ім. Н.Крупської та “Примор’є” (Євпаторія), міської лікарні № 9 (Кривий Ріг).

Необхідне обладнання: комп’ютерна програма, R-апарат, сканер зі слайд-модулем.

Послуги розробників: підготовка спеціалістів на робочому місці.

11. КПКВ – 6561030

Спосіб дослідження кісткової тканини у малих за розміром тварин.
Автори-розробники: Пашинян Л.Н., Пiшель І.М.
Контактний телефон: (044) 431-05-60.

Пропонується спосіб, який дозволяє за допомогою недорогого, доступного в лабораторії обладнання визначати щільність кісткової тканини у експериментальних тварин, зокрема мишей.
Застосування нововведення полягає у зручності, високій швидкості та доступності методу, який дозволяє отримувати дані щільності кісткової тканини у малих за розміром тварин.
На дану наукову розробку отримано деклараційний патент на корисну модель UA № 11956 МПК А61В6/00. Опубл. 16.01.06 р., бюл. № 1.

Необхiдне обладнання: термостат, торзіонні ваги, штангенциркуль.

Послуги розробникiв: наукові статті, патент, консультацii на робочому мiсцi.

12. КПКВ – 6561020

Спосіб лікування ендотеліальної дисфункції в осіб літнього віку.
Автори розробки: Лішневська В.Ю.
Контактний телефон: (044) 431-05-34.

Пропонується спосіб лікування ендотеліальної дисфункції в осіб похилого віку, який відрізняється тим, що до стандартної терапії додається препарат омега-3-поліненасичених жирних кислот (омега-3-ПНЖК) по 500 мг 2 рази на день, після прийому їжі, протягом 2 місяців.
Застосування нововведення покращує результати лікування хворих на ішемічну хворобу серця на 17,9%, дозволяє оптимізувати лікування серцево-судинної патології у людей різного віку шляхом ефективної корекції дисфункції ендотелію.
На дану наукову розробку подана заявка на винахід № 200509970 МПК А61К31/00 від 9.11.05 р.

Необхідне обладнання: не потребує.

Послуги розробників: курси на робочому місці, наукові публікації, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах.

13. КПКВ – 6561020

Спосіб визначення синтезуючої активності ендотелію.
Автори розробки: Лішневська В.Ю., Коркушко О.В., Дужак Г.В., Лєвіна І.Г.
Контактний телефон: (044) 431-05-34.

Пропонується спосіб визначення синтезуючої активності ендотелію у здорових людей різного віку та хворих з серцево-судинною патологією на основі забору крові із вени ліктя, який грунтується на тому, що визначають динаміку рівня спонтанної агрегації тромбоцитів, протеїну С, антитромбіну III, плазміногену та стабильного метаболіту NO під час проведення проби з реактивною гіперемією, з подальшим розрахунком показників синтезуючої активності ендотелію (її норма - при антиагрегантній активності ендотелію > 1,2; антикоагулянтній активності > 1,2; фібринолітичній активності > 1,2; вазодилятуючій активності < 1,2).
Застосування нововведення покращує ефективність діагностики дисфункції ендотелію на 37%, що дозволяє оптимізувати діагностику та лікування серцево-судинної патології у людей різного віку шляхом визначення наявності порушень синтезуючої функції ендотелію.
На розробку подана заявка на винахід № 200512074 МПК А61В5/00 від 15.12.05 р.

Необхідне обладнання: коагулометр.

Послуги розробників: курси на робочому місці, наукові публікації, доповіді на науково-практичних конференціях та семінарах.

14. КПКВ – 6561030

Вплив тривалого прийому інгібітора ангіотензин II – Апровеля на показники церебральної та системної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію віком 60-74 роки.
Автори-розробники: Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Лукач О.І.
Контактний телефон: (044) 431-05-48, 430-40- 27.

Пропонується застосування апровеля як гіпотензивного засобу у хворих похилого віку на артеріальну гіпертензію, що приводить до стійкого гіпотензивного ефекту і супроводжується оптимізацією церебральної гемодинаміки (усунення церебрального ангіоспазму, зменшення півкульної асиметрії кровонаповнення мозку, зменшення товщини інтимо-медіального комплексу сонної артерії в середньому на 12 %). Загальна тривалість курсу лікування – 90 днів, доза препарату - 300 мг на прийом.
Застосування нововведення покращить системну, інтракардіальну та церебральну гемодинаміку; підвищить ефективность лікування хворих, які перенесли інсульт, та покращить якість їх життя; сприятиме підвищенню ефективності вторинної профілактики інсульту (зменшиться ризик повторних інсультів).

Необхідне обладнання: електрокардіограф, аппарат для проведення ехокардіографії та ультразвукового обстеження судин головного мозку, біохімічна лабораторія.

Послуги розробників: наукові публікації.