Manzhalii E. G., Kondratiuk V. E. Increasing efficacy of treatment patients with steatohepatitis

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СТЕАТОГЕПАТИТИ
Е. Г. Манжалій, В. Є. Кондратюк

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, 01601 Київ

Наведено результати обстеження 33 хворих на неалкогольний стеатогепатит, 24 – на алкогольний стеатогепатит та 18 – на лікарсько-індуковані пошкодження печінки. У хворих із стеатогепатитами різної етіології були відзначені зміни мікрофлори кишечника. Кишковий дисбіоз є основним джерелом ендотоксемії у хворих на стеатогепатити. Після комбінованої терапії даної патології L-орнітином-L-аспартатом і симбіотиком, спостерігалося поліпшення біохімічних, клінічних показників, та зниження жорсткості паренхіми печінки за даними еластографії і нормалізація мікрофлори кишечника.
Використання L-орнітину-L-аспартату і симбіотика в комплексах консервативного лікування стеатогепатитів допомагає запобігти розвитку ускладнень і підвищити ефективність лікування цих захворювань.

The original article in English is available for download in PDF format.