Проблемы старения и долголетия

Рік заснування: 1990
Тематика: Біологія старіння, геріатрія, соціальна геронтологіця герогігієна
Реферативні бази данних: реферативний журнал Всеросійського інституту наукової технічної РАН, журнал "Джерело"
ISSN: 0869-1703
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7706 11.08.2003 р.
Спеціальність ДАК: біологічні, медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мови видання: російська, українська, англійська
Засновник: ДУ "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"
Головний реактор: акад. НАМН України Безруков Владислав Вікторович, директор ДУ "Інституту геронтологіїї імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"
Заступник головного редактора: проф. Верхратський Нестор Сергійович

Члени редакційної ради:

 • Андрейчин Михайло Антонович — завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор (Тернопіль)
 • Анісімов Володимир Миколайович — керівник відділу канцерогенезу та онкогеронтології НДІ онкології ім М. М. Петрова МОЗ РФ, чл.-кор. РАН, доктор медичних наук, професор (Санкт-Петербург)
 • Далакишвілі Семен Михайлович — Інститут експериментальної і клінічної терапії МОЗ Грузії, доктор медичних наук (Тбілісі)
 • Дзяк Георгій Вікторович — ректор Дніпропетровської державної медичної академії, завідувач кафедри госпітальної терапії, акад. НАМН України, доктор медичних наук, професор (Дніпропетровськ)
 • Кіпшидзе Нодар Миколайович — директор Інституту експериментальної і клінічної терапії МОЗ Грузії — акад. РАН і АН Грузії, доктор медичних наук, професор (Тбілісі)
 • Кольтовер Віталій Кімович — головний науковий співробітник відділу кінетики і каталізу Інституту проблем хімічної фізики РАН, доктор біологічних наук (Черноголовка, Московська область)
 • Кордюм Віталій Арнольдович — завідувач відділу регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор (Київ)
 • Нікітін Юрій Петрович — радник дирекції НДІ терапії СВ РАН, акад. РАН, доктор медичних наук, професор (Новосибірськ)
 • Пасечнікова Наталія Володимировна — директо ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор (Одеса)
 • Резніков Олександр Григорович — завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Трахтенберг Ісаак Михайлович — завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", чл.-кор. НАН України, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Хавінсон Володимир Хацкелевич — директор Санкт-Петербургського інституту біфорегуляції та геронтології ПЗВ РАН, чл.-кор. РАН, іноземний член (академік) НАМН України, доктор медичних наук, професор (Санкт-Петербург)
 • Хохлов Олександр Миколайович — керівник сектора еволюційної цитогеронтології та лабораторії клітинної біології старіння і розвитку біологічного факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова , доктор біологічних наук (Москва)
 • Яхно Микола Миколайович — завідувач кафедри нервових хвороб ММА ім. І. М. Сеченова, акад. РАН, доктор медичних наук, професор (Москва)

Члени редколегії:
Розділ "Біологія старіння"

 • Відповідальний редактор розділу — Кульчицький Олег Костянтинович, заст. директора з наукової роботи, керівник лабораторії регуляції метаболізму ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Божков Анатолій Іванович — директор НДІ біології Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразина, доктор біологічних наук, професор (Харків)
 • Бутенко Геннадій Михайлович — директор ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України", акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, чл.-кор. РАН, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Войтенко Володимир Платонович — керівник лабораторії математичного моделювання процесів старіння ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна — керівник лабораторії морфології та цитології ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Мурадян Хачик Казарович — керівник групи "Подовження життя" ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", головний науковий співробітник, доктор біологічних наук (Київ)
 • Fraifeld Vadym — керівник лабораторії біології старіння Центру мультидисциплінарного вивчення процесу старіння при університеті ім Бен-Гуріона у Негеві, PhD, професор (Beer Sheva, Ізраїль)
 • Rattan Suresh — керівник відділу молекулярної біології та генетики Ааруського університету, PhD, професор (Aarhus, Данія)
 • Roth Gejrge S. — виконавчий директор компанії "GeroScience, Inc", PhD, професор (Pylesiville, MD, США)

Розділ "Геріатрія"

 • Відповідальний редактор розділу — Коркушко Олег Васильович, керівник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, чл.-кор.РАН, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Бачинська Наталія Юріївна — керівник відділу вікових змін нервової системи ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, (Київ)
 • Єна Лариса Михайлівна — керівник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Жаринова Вікторія Юріївна — завідуюча кардіологічним відділенням ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Карабань Ірина Миколаївна — керівник відділу клінічної фізіології та патології екстрапірамідної системи мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Кузнецова Світлана Михайлівна — керівник відділу реабілітації хворих із порушеннями мозкового кровообігу ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Поворознюк Владислав Володимирович — керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарата ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Токарь Анатолій Володимирович — головний науковий співробітник відділу вікових змін нервової системи ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Шатило Валерій Броніславович — заст. директора з лікувально-організаційної роботи ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)

Розділ "Соціальна геронтологія та герогігієна"

 • Відповідальний редактор розділу — Поляков Олександр Анатолійович, керівник лабораторії професійно-трудової реабілітації ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук (Київ)
 • Дупленко Юрій Костяттинович — професор кафедри екології природничо-наукового факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Кундієв Юрій Ілліч — віце-президент НАМН України, директор ДУ "Інститут медицини праці НАМН України", акад. НАН і НАМН України, чл.-кор. РАН, доктор медичних наук, професор (Київ)
 • Чайковська Віра Володимирівна — керівник лабораторії соціальної геронтології ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", доктор медичних наук, професор (Київ)

Адреса редакції: 04114, Київ-114, Вишгородська вул., 67
Телефон: (44) 254-15-68
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Адреса сайту видання: http://geront.kiev.ua/psid

Правила для авторів та архів публікацій