50-летие Института геронтологии

Академія медичних наук України

Науковое-медичне товариство геронтологів і геріатрів України

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА

50-РІЧЧЮ ІНСТИТУТУ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ТА 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА Д.Ф.ЧЕБОТАРЬОВА

14-15 жовтня 2008 року

Запрошуємо Вас взяти участь у Науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю Інституту геронтології АМН України та 100-річчю від дня народження академіка Д.Ф. Чеботарьова.

Конференція відбудеться 14-15 жовтня 2008 року в актовій залі Будинку вчителя

(м. Київ, вул. Володимирська 57)

ПРОГРАМА

14 жовтня, вівторок

Урочисте засідання

14.00-17.00

Відкриття та привітання

ІНСТИТУТУ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ 50 РОКІВ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В.В. Безруков
Директор Інституту геронтології АМН України

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІКА Д.Ф.ЧЕБОТАРЬОВА
О.В. Коркушко
Інститут геронтології АМН України

ФІЛЬМ ПРО АКАДЕМІКА Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА

15 жовтня, середа

Наукове засідання

10.00-17.00

Головуючі: Г.М. Бутенко, В.Х. Хавінсон

ІММУННЕ СТАРІННЯ – РИСИ ЗАПРОГРАМОВАНОСТІ
Г.М. Бутенко
Інститут геронтології АМН України

ПЕПТИДНА РЕГУЛЯЦІЯ СТАРІННЯ
В.Х. Хавінсон
Інститут біорегуляції і геронтології ПЗВ РАМН

ПРИСКОРЕНЕ СТАРІННЯ: ФАКТОРИ РИЗИКУ, ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА 
О.В. Коркушко, В.Б. Шатило
 
Інститут геронтології АМН України

ГОМЕОКЛАЗ
В.П. Войтенко
Інститут геронтології АМН України

Перерва 15 хв

ЗАХВОРЮВАННЯ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВІК
В.В. Поворознюк
Інститут геронтології АМН України

СТАРІННЯ ТА МІТОХОНДРІЇ
О.Я. Літошенко
Інститут геронтології АМН України

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ
А.І. Божков
НДІ Біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразина

Перерва 13.30-14.00

Головуючі: В.М. Анісімов, С.М. Кузнєцова

ЕПІФІЗ, СТАРІННЯ ТА РАК
В.М. Анісімов
НДІ онкології ім. М.М. Петрова (Росія)

ГЕРІАТРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ІНСУЛЬТУ
С.М. Кузнєцова
Інститут геронтології АМН України

ЕКСТРАПІРАМІДНА СИСТЕМА ПРИ СТАРІННІ ТА ПАРКІНСОНІЗМІ
І.М. Карабань
Інститут геронтології АМН України

КОГНІТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ СТАРІННІ
М.Б. Маньковський, Н.Ю. Бачинська
Інститут геронтології АМН України

Перерва 15 чв

ГЕРОНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА КЛІТИННИХ КУЛЬТУРАХ: ВІД ОРГАНІЗМУ ДО КЛІТИНИ ТА НАВПАКИ
О.М. Хохлов
Московський державний університет

ПОДОВЖЕННЯ ЖИТТЯ: НОВИЙ ПІДХІД
Х.К. Мурадян

Інститут геронтології АМН України

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ В ЕПОХУ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
О.А. Поляков
Інститут геронтології АМН України