Проблеми остеології

Рік заснування: 1998
Проблематика: висвітлення питань у галузі теоретичної, клінічної та профілактичної медицини
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3021 від 26.01.1998
Галузь науки: медичні, біологічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Українська асоціація остеопорозу
Головний редактор: Поворознюк Владислав Володимирович, доктор медичних наук
Редактор: Сизоненко Ірина Олександрівна
Відповідальний секретар: Орлик Тетяна Василівна, кандидат медичних наук
Члени редколегії: Бебешко В.Г., чл.-кор. НАМН України; Безруков В.В., академік НАМН України; Беневоленська Л.І.; Богатирьова Р.В.; Бруско А.Т.; Відмантас А.; Войтенко В.П.; Гайко Г.В., чл.-кор. АМН України; Григорєва Н.В.; Григоров Ю.Г.; Гроппа Л.; Дєдух Н.В.; Ждан В.М.; Жовінський Е.Я.; Ігнатьєв О.М.; Каладзе М.М.; Коваленко В.М.; Ковешніков В.Г.; Корж М.О.; Коркушко О.В., акад. АМН України; Крись-Пугач А.П.; Левенець В.М.; Лобенко А.О.; Лук’янова О.М., акад. АМН України; Медвідь В.І.; Насонова В.О.; Нейко Є.М.; Олійник В.А.; Подрушняк Є.П.; Розенфельд Л.Г., академік НАМН України; Руденко Е.В.; Сметнік В.П.; Татарчук Т.Ф.; Тронько М.Д., академік НАМН України; Угрин М.М.
Адреса редакції: Відділ клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату
вул. Вишгородська, 67, Київ-114, Україна, 04114