НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Керівник - Т.Л.Єхнева, канд.мед.наук.

Науково-організаційний відділ було створено з самого початку існування інституту. Значний період часу, і що особливо важливо, саме в період становлення і розвитку геріатричної служби в країні, відділом керували кандидат мед. наук З.Г.Ревуцька і доктор мед. наук Н.В.Вержиковська.

На основі вивчення стану здоров’я населення старших вікових груп (рівнів захворюваності, смертності, інвалідизації, фізичних можливостей) готувались матеріали для постанов та наказів директивних органів, розроблялись рекомендації, положення про роботу медичних та соціальних установ по наданню допомоги людям старшого віку. Зокрема, були підготовлені: проекти наказів МОЗ СРСР від 1977, 1985, 1987 і 1988 р.р. про організацію медичної допомоги людям похилого віку; разом з органами соціального захисту населення розроблено проект структури і функцій тер територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів. Підготовлені проекти уніфікованої програми з геронтології та геріатрії для інститутів удосконалення лікарів (1984 р.) та міжкафедральної програми з геронтології та геріатрії для медичних ВУЗів (1986, 1995 р.р.).

В теперішній час основна діяльність науково-організаційного відділу спрямована на забезпечення впровадження в практику наукових розробок інституту з проблем геронтології та геріатрії і на допомогу органам охорони здоров’я в організації медико-соціального обслуговування населення старшого віку.

Відділ готує аналітичні матеріали про захворюваність населення України старше працездатного віку та стан його медико-соціального обслуговування; надає організаційно-методичну допомогу установам практичної охорони здоров’я з питань розвитку і вдосконалення геріатричної служби в країні (підготовка учбових програм, методичних матеріалів, проведення семінарів, організація курсів підвищення кваліфікації медичного персоналу в галузі геронтології та геріатрії, проведення нарад головних обласних спеціалістів з геріатрії, тощо); здійснює зв’язок і надає консультативну допомогу органам соціального захисту, товариству Червоного Хреста, Радам ветеранів та іншим установам і відомствам, які беруть участь у вирішенні проблем літніх людей.

Відділ здійснює контроль за підготовкою науково-методичних розробок інституту для впровадження в практику, проводить оформлення необхідної документації для їх видання та розсилку в установи практичної охорони здоров’я (обласні управління охорони здоров’я та обласним геріатрам, лікувально-профілактичні установи, госпіталі для ІВВ, ін.).

Готує експозиційні та рекламні матеріали з досягнень геронтології та геріатрії для виставок різного рівня.

Організує санітарно-просвітницьку роботу серед населення щодо здорового способу життя в похилому віці.

Контактні телефони: (44) 430-4109, 254-1545