Архів основних новин Інституту геронтології НАМН України

У жовтні 2005 року проводитиметься IV Всеукраїнський конгрес геронтологів і геріатрів України


Звістка про смерть Дмитра Федоровича Чеботарьова


Наукова конференція Інституту геронтології АМН України (16 червня 2006 р.)


IX Международный симпозиум стран Восточной Европы и Средней Азии “Неврологические расстройства”


Науково-практична конференція “Вікова поліморбідність і медикаментозна терапія” (11-12 жовтня 2007 р.)


Науково-практична конференція з міжнародною участю “Когнітивна діяльність при старінні” (29-30 січня 2008 року)


До 100-річчя з дня народження Д.Ф.Чеботарьова


18 червня 2008 року в Інституті відбувся II Українсько-Ізраїльський симпозіум по біології старіння. Офіційна мова симпозіуму англійська


2008 год юбилейный для Института геронтологии АМН Украины – исполнилось 50 лет с дня основания.
Также в этом году мы отмечали 100-летие с дня рождения всемирно известного отечественного ученого-геронтолога и клинициста, академика АМН СССР (1966-1991), НАН Украины (1992-2005), АМН Украины (1992-2005), Российской АМН (1991-2005), лауреата Государственной премии УССР, заслуженного деятеля науки УССР (1964) Дмитрия Федоровича Чеботарёва.
Науково-практична конференція, присвячена 50-річчю Інституту геронтології АМН України та 100-річчю від дня народження академіка Д.Ф. Чеботарьова.
Програма конференції... Program of Conference...


В 2009 году отмечается 85-летие с дня рождения всемирно известного отечественного
ученого-геронтолога академика Владимира Вениаминовича Фролькиса.
27 января 2009 года в большом зале Института успешно прошла традиционная (уже IX) научная конференция молодых ученых с международным участием "Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии", посвященная памяти академика В.В.Фролькиса. Програма конференції...


Научно-практическая конференция с международным участием
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТАРЕНИИ»,
(28-29 января 2009 г., Киев)
(информационное письмо, програма конференції)


19 февраля 2009 г. исполняется 80 лет со дня рождения и 55 лет научной, педагогической, врачебной и общественной деятельности Олега Васильевича Коркушко -- известного терапевта и геронтолога, руководителя сектора клинической геронтологии и гериатрии, отдела клинической физиологии и патологии внутренних органов Государственного учреждения «Институт геронтологии АМН Украины», чл.-корр. РАМН, академика АМН Украины, чл.-корр. НАН Украины, лауреата Государственных премий Украины (1984, 1997, 2003), Заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата премии им. С.П. Боткина Российской АМН (1994).


EUROPEAN PARKINSON'S DISEASE ASSOCIATION, Ukrainian Parkinson's Disease Association,
Українська Асоціація з проблем хвороби Паркінсона, Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров'я України, ДУ Інститут геронтології АМН України, Головний військовий медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" МО України, Науково-практичне товариство неврологів м.Києва
ІІІ УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
ЕКСТРАПІРАМІДНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ВІК
24 - 25 вересня 2009р., Київ


8-10 жовтня 2009 року на базі Буковинського державного медичного університету відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика”
Докладніше у інформаційному листі та програмі конференції


13 жовтня 2009 року в ДУ “Інститут геронтології АМН України” відбулася науково-практична конференція "Раціональна фармакотерапія в геріатрії". Основні питання, що були розглянуті на конференції:
1.Віковова поліморбідність та ефективність медикаментозної терапії.
2.Стандарти лікування та формуляри ліків в геріатрічній клініці.
3.Поліморбідність, поліпрагмазія та безпечність фармакотерапії у осіб старшого віку.
4.Прийнятність до лікування (комплайєнс) та фактори, що її зумовлюють (фармакоекономічні, соціальні, освітні, тощо) в геріатричній практиці.
Докладніше у інформаційному листі, програмі, звіті та резолюції


22-23 жовтня 2009 року відбулася
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕРІАТРИЧНОЇ РЕВМООРТОПЕДІЇ" (ПРОГРАМА)


Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Українська асоціація остеопорозу, Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи, Українська асоціація ортопедів-травматологів, Асоціація ревматологів України, Науково-медичне товариство геронтологів і геріатрів України, ДУ «Інститут геронтології АМН України», Закарпатський обласний відділ охорони здоров’я  інформують Вас про те, що
21-24 квітня 2010 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «ОСТЕОПОРОЗ ТА ВІК».


XII Міжнародна конференція
«АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ВНЕВРОЛОГІЇ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ»
25-28 квітня 2010 року
м. Cудак, АР Крим
ПРОГРАМА


12-14 ОКТЯБРЯ 2010 в Киеве состоялся V НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ГЕРОНТОЛОГОВ И ГЕРИАТРОВ УКРАИНЫ
Работа конгресса проходила в виде пленарных заседаний, симпозиумов, секционных заседаний и стендовых докладов.
Адрес секретариата: Григорьева Н.В. ГУ «Институт геронтологии АМН Украины»,
ул. Вышгородская, 67, Киев 04114
http://geront.kiev.ua/congr


За адресою http://geront.kiev.ua/conferences2011.htm
можна ознайомитися з науковими заходами, які організовує наш Інститут


26 січня 2011 року відбулася
Х Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГЕРОНТОЛОГІЇ ТА ГЕРІАТРІЇ»,
ПРИСВЯЧЕНА ПАМ'ЯТІ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ВЕНІАМІНОВИЧА ФРОЛЬКІСА