Пішов з життя Володимира Платонович Войтенко

11 травня 2020 року на 86 році життя перестало битися серце
Войтенко Володимира Платоновича
доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України

Володимир Платонович Войтенко народився 4 лютого 1934 року на Житомирщині в с. Вишпіль Черняхівського району, у 1957 році закінчив Київський медичний інститут зі спеціальності педіатрія. В.П. Войтенко почав свою трудову діяльність як дільничний лікар-педіатр міської лікарні м. Балхаш у Казахстані. Але у молодого лікаря всеперемагаючим виявився інтерес до науки. Тому вже в 1959 році він знов опинився у стінах рідного інституту, який нещодавно закінчив. На цей раз - в якості аспіранта кафедри факультетської педіатрії. Після завершення навчання в аспірантурі і захисту кандидатської дисертації В.П. Войтенко – молодший науковий співробітник Центральної лабораторії Київського медичного інституту, а з 1964 року – старший науковий співробітник лабораторії біохімії Інституту геронтології АМН СРСР, на той час єдиного в Радянському Союзі, з 1972 року – завідувач лабораторії генетики, з 1992 року (останні 26 років) Володимир Платонович обіймав посаду завідувача лабораторією математичного моделювання процесів старіння ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України".

В.П. Войтенко був провідним фахівцем з біології старіння і демографічних віддзеркалень пов’язаної з віком патології. Протягом багатьох років Войтенко В.П вів науково-дослідну роботу, присвячену вивченню впливу факторів довкілля на біологічний вік, захворюваність та тривалість життя; проводить дослідження, присвячені математичному моделюванню демографічних процесів в Україні, а також впливу на ці процеси різних чинників екологічної та соціальної природи. Великий статистичний матеріал і широкий спектр методів багатовимірного математичного моделювання стали підмурком для проведеної проф. В.П. Войтенком комплексної оцінки впливу економічних і екологічних чинників на міжрегіональні варіації медико-демографічної ситуації в Україні. На цьому ґрунті вивчена роль соціальної маргіналізації в катастрофічному перебігу епідемії ВІЛ/СНІДу і туберкульозу в деяких регіонах України.

Проф. В.П. Войтенку належить пріоритет у розробці теоретичних і методичних проблем геронтологічної генетики. Під його керівництвом проведене унікальне в СРСР (і Україні) дослідження пар близнюків середнього і похилого віку, проведено кількісну оцінку впливу спадкових чинників на фізіологічні системи організму і пов’язану з цим патологію. За дослідження генетичних механізмів старіння та пов’язаної з віком захворюваності В.П. Войтенко удостоєний Державної премії УРСР (1984 р.)

Запропоновані В.П. Войтенком методи визначення біологічного віку дозволили деталізувати вплив опромінення на фізіологічні системи та інтегральну оцінку їх вікових зрушень у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Ці методи репрезентовані в кількох зарубіжних довідниках. Проф. В.П. Войтенко запропонував еволюційно-генетичну (балансову) теорію старіння, яка органічно спирається на поняття антагоністичної плейотропії та сучасні концепції надійності біологічних систем.

Під керівництвом Войтенко В.П. виконано 6 кандидатських та 3 докторських дисертацій. Він опублікував понад 300 наукових робіт, з яких 14 монографій, найбільш цитовані: „Здоров’я здорових”, „Україна очима лікаря”, „Інвалідність в Україні”, „Демографічна криза в Україні”, „Інтегративна радіоекологія (демографічні моделі)”. За ініціативою проф. В.П. Войтенка започатковане видання „Медико-демографічного атласу України”, він був редактором і співавтором 15 тематичних випусків атласу.

Володимир Платонович активно працював у царині публіцистики, займався лекційною діяльністю, виступав по радіо і на телебаченні, протягом багатьох років  співробітничав з Українським радіо та друкованими ЗМІ, висвітлюючи біологічні передумови та медико-соціальні проблеми процесу старіння. Також Войтенко В.П. знаний як талановитий поет та письменник.

Володимир Платонович зробив визначний особистий внесок у розвиток української геронтології та геріатрії, підготовку кадрів і активну популяризацію наукових знань.

Адміністрація та колектив інституту висловлюють сум та скорботу з приводу  втрати видатного вченого, талановитого науковця, дбайливого керівника та вчителя Войтенко Володимира Платоновича.