НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ГЕРІАТРИЧНІ СИНДРОМИ ТА ВІКЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ»


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ПРОГРАМА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«ГЕРІАТРИЧНІ СИНДРОМИ ТА ВІКЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ»
11-12 жовтня 2019 р.

Вельми шановний колего!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Геріатричні синдроми та вікзалежна патологія»

Конференція внесена у реєстр з’їздів, конгресів та конференцій МОЗ України 2019 року.

Конференція відбудеться:

11 жовтня 2019 року (з 10:00) у конференц-залі ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

12 жовтня 2019 року (з 10:00) у конференц-залі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни (с. Циблі, Київської області).

Реєстрація учасників конференції:
11 жовтня 2019 р. з 9 до 10 години у конференц-залі ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»
12 жовтня з 9 до 10 години у конференц-залі Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни;
Офіційна мова: українська, англійська.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова
академік НАМН України Безруков В.В.
Співголова
к.м.н. Гріненко Ю.О.
Заступники голови:
д.м.н., професор Єна Л.М.
д.м.н. Купраш Л.П.
Члени оргкомітету:
д.м.н., професор Шатило В.Б.
член-кореспондент НАМН України Кузнецова С.М.
д.м.н., професор Поворознюк В.В.
д.м.н., професор Бачинська Н.Ю.
д.м.н., професор Вайсерман О.М.
д.м.н. Дзеркович Н.І.
к.м.н. Холін В.О.
к.м.н. Коваленко Л.І.
к.м.н. Синеок Л.Л.
Секретар
Гударенко С.О.

ПРОГРАМА

1-й день

11 жовтня 2019

10:00-13:00

Вітальне слово –
Директор Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України академік НАМНУ В.В. Безруков

Доповіді

СТАРІННЯ І ДЕМОГРАФІЧНА БЕЗПЕКА
Cидоренко О.В. PhD (Відень, Австрія)


КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕРІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ВІД ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ДО ГЕРІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ ЦЕНТРІВ
Єна Л.М. д.м.н., проф., Безруков В.В. акад. НАМН України, Чайковська В.В., д.м.н., проф. (Київ)

СКРИНІНГ ГЕРІАТРИЧНИХ СИНДРОМІВ НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Ахаладзе М.Г. д.м.н., Артеменко В.О. к.м.н. (Київ)

ВЕЛИКІ ГЕРІАТРИЧНІ СИНДРОМИ:

СИНДРОМ ДРЯХЛОСТІ: НАРІЖНИЙ КАМІНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
Христофорова Г.М. к.м.н. (Київ)


СИНДРОМ КОГНІТИВНОГО ПОРУШЕННЯ
Бачинська Н.Ю. д.м.н., проф. (Київ)


ГЕРІАТРИЧНІ ОРТОПЕДИЧНІ СИНДРОМИ: САРКОПЕНІЯ І ОСТЕОПЕНІЯ
Дзерович Н.І. д.м.н., Поворознюк В.В. д.м.н., проф. (Київ)


СИНДРОМ ПАДІННЯ В ГЕРІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Гриб Н.В., Бистрицька М.А., к.м.н. (Київ)


Дискусія

2-й день
12 жовтня 2019

10:00-13:00
Вітальне слово – 
Директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни Ю.О. Гріненко

Доповіді:

ПОЛІМОРБІДНІСТЬ, ПОЛІФАРМАЦІЯ  І ПРИНЦИПИ  РАЦІОНАЛЬНОЇ  ФАРМАКОТЕРАПІЇ  В СТАРОСТІ  
Купраш Л.П. д.м.н. (Київ) 

АГ І ЇЇ ЛІКУВАННЯ В СТАРОСТІ 
Єна Л.М. д.м.н., проф. (Київ)

ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗI ЗНИЖЕНОЮ І ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 
Бодрецька Л.А. к.м.н ., Артеменко В.В. к.м.н. (Київ) 

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇЇ РОЗВИТКУ
Бачинська Н.Ю. д.м.н., проф. (Київ) 

НЕІНВАЗИВНА СТИМУЛЯЦІЯ МОЗГУ В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Кузнецова С.М. чл.-кор. НАМН України, Скачкова Н.О., к.м.н. (Київ) 

СТАТИНИ В ПРОФІЛАКТИЦІ І ЛІКУВАННІ ХВОРОБ ПЕЧІНКИ
Коваленко Л.І. к.м.н. (Київ)  

Дискусія

Перерва

12 жовтня
14:00-17:00

Доповіді:

САРКОПЕНІЯ: НОВЕ В ДІАГНОСТИЦІ, ПРОФІЛАКТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ
Поворознюк В.В. д.м.н., проф, Дзерович Н.І д.м.н. (Київ)

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ В ГЕРІАТРИЧНІЙ КЛІНІЦІ 
Синеок Л.Л. к.м.н., Півень Л.В., Романенко М.С., к.м.н. (Київ)

СКРИНІНГ ГЕРІАТРИЧНИХ СИНДРОМІВ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Ахаладзе М.Г. д.м.н. (Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ  ПАЦІЄНТІВ З ПОСТКОНТУЗІОНННИМ СИНДРОМОМ
Стеблюк К.В. магістр психології (Київ)

Мастер клас

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЇ З ПОСТРАЖДАЛИМИ ВНАСЛІДОК НЕСПРИЯТЛИВИХ СИТУАЦІЙ: ДОСВІД ПРАЦІ З ПОСТРАЖДАЛИМИ В ЗОНІ АТО 
Стеблюк К.В. магістр психології (Київ)

Дискусія