Усі українські журнали, що є у Scopus або Web of Science

Дорогі колеги, за посиланням на сайті Open Science in Ukraine Ви можете ознайомитися зі списком українських наукових журналів, що є у міжнародних наукометричних базах даних "Scopus" та/або Web of Science. Наразі це 106 журналів, більша частина з них не є біо-медичними, але список може змінюватися.