VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України

Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров’я України
Наукове медичне товариство геронтологів і геріатрів України
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»
19–21 жовтня 2016 р. у м. Києві відбудеться VI Національний конгрес геронтологів і геріатрів України
Робота конгресу проходитиме у вигляді пленарних засідань, симпозіумів, секційних засідань та стендових доповідей.
Офіційні мови конгресу — українська, російська, англійська.
Основні питання, які планується розглянути:
 • молекулярно-генетичні механізми старіння;
 • нейрогуморальні механізми старіння;
 • стрес і вік, особливості реакції на стресові впливи, шляхи підвищення стійкості до стресу в старості;
 • вікові зміни фізіологічних систем при старінні, механізми розвитку патології, залежної від віку;
 • прискорене старіння, маркери старіння, біологічний і функціональний вік;
 • розробка й вивчення ефективності геропротекторів, профілактика захворювань, залежних від віку;
 • медико-демографічні та соціально-економічні проблеми старіння населення;
 • медична, трудова й соціальна реабілітація людей старшого віку;
 • медико-соціальна допомога населенню старшого віку;
 • рухова активність і старіння;
 • імунітет та імунопатологія в старості;
 • нейропсихологічні аспекти старіння;
 • нейродегенеративні захворювання ЦНС;
 • синдром м’якого когнітивного зниження та депресія в людей літнього віку;
 • когнітивні функції та персоналістичні особливості;
 • деменція;
 • мікроциркуляція та реологічні властивості крові при старінні й патології;
 • захворювання венозної системи в похилому віці;
 • атеротромбози, тромбози, тромбоемболії в геріатричній практиці;
 • патологія нирок у людей старшого віку;
 • старіння й захворювання системи кровотворення;
 • остеопороз і старіння;
 • ревматичні захворювання та вік; захворювання опорно-рухового апарату та вік;
 • хірургія та урологія в геріатрії;
 • проблеми геріатричної стоматології;
 • офтальмологія та оториноларингологія в геріатрії;
 • старіння та ендокринна патологія;
 • менопауза та старіння жінки;
 • андропауза та старіння чоловіка;
 • онкологічні проблеми в геріатрії;
 • геріатрична фармакологія;
 • немедикаментозні методи впливу на старіючий організм.
Адреса секретаріату:
Григор’єва Н.В.
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,
вул. Вишгородська, 67, м. Київ, 04114, Україна.
Телефони: (44) 430-4174, 254-0550, 430-40-68.
Факс: (44) 430-4174, 432-9956.
Електронна пошта: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.