База даних "Смертність за статтю, віком, причинами смерті і регіонами"

База даних про смертність в Україні за статтю, віком, типами поселень і регіонами є  доповненням до Української Бази Медико-Статистичної Iнформацiї "Здоров'я для всіх", що розробляється для України Європейським регіональним відділенням ВООЗ і розміщена на сайті Центру медичної статистики МОЗ України (http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc.html ).  Ця БД доступна українською та англійською мовами і є повністю зіставною з Європейською базою даних про смертність за 67 причинами та групами причин смерті (WHO HFA-MDB), що розміщена на сайті Європейського регіонального офісу ВООЗ (http://data.euro.who.int/hfamdb/). Показники смертності представлені для 67 причин та груп причин смерті за окремими віковими групами.

Запропонована база даних формується колективом лабораторії демографії старіння Інституту геронтології НАМНУ у тісному співробітництві з департаментом статистики населення Державної служби статистики України, який надає первинну статистичну інформація про розподіл населення за статтю та віком, а також про розподіл померлих за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень і регіонами. Оновлення даних відбувається 1 раз на рік. Дані представлені в зручному для користувача графічному або табличному вигляді.

База даних «Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами» є джерелом даних для ситуативного аналізу смертності на національному і регіональному рівні, а також для міжрегіональних і міжнародних зіставлень для оцінки ситуації в галузі охорони здоров'я в Україні й інших європейських країнах в міжнародному контексті.

БД «Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами» можна завантажити за наступними посиланнями в архівному вигляді:

на комп'ютер користувача. Для роботи з базою необхідно розгорнути архів в папку за вибором користувача та відкрити у переліку файлів dps2-UKR.exe (у папці Cмертность в Украине (укр.вер) для української версії) або файл Ukr(eng.ver).exe (у папці MortalityUKR(анг.вер) для англійської версії).

База даних знаходиться у відкритому доступі, і присутня у ній інформація може бути використана окремими особами або організаціями за умови, якщо вона не використовується в комерційних цілях.

При наведенні даних слід посилатися на ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» наступним чином:
База даних «Смертність в Україні за статтю, віком, причинами смерті, типами поселень та регіонами», ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України», Київ, Україна.

За довідками звертатися:
ДУ «Інститут геронтології
імені Д.Ф.Чеботарьова НАМН України»

Tel:  +38 044 431 05 72
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
D.F.Chebotarev State Institute of Gerontology NAMS of Ukraine
Vyshgorodska St., 67
04114 Kyiv
Ukraine