Активне старіння в Україні в європейському контексті: факти і порівняння

Готується до видання нова монографія керівника лаборраторії демографії старіння к.екон.н. Н.А.Фойгт:
Фойгт Н. Активне старіння в Україні в європейському контексті: факти і порівняння.

Монографія присвячена аналізу стану активного старіння в Україні у порівнянні з країнами Євросоюзу. Проаналізовано становлення концепції активного старіння, методологічні підходи до формування базових індикаторів та комплексного індексу активного старіння за програмою UNICEF. Вивчені умови та проблеми формування необхідної емпіричної бази для розрахунку інтегрованого індексу активного старіння. Визначені рівневі, структурні та динамічні характеристики активного старіння для України в цілому та її регіонів. Здійснено рейтинговий аналіз окремих показників та інтегрального індексу активного старіння в Україні відносно цих показників для 27 країн Євросоюзу.

У виданні вивчений і узагальнений вітчизняний та зарубіжний досвід планування і впровадження політики забезпечення активного старіння; дана оцінка стану дотримання Україною міжнародних програмних документів у царині старіння населення та запропоновані рекомендації щодо вдосконалення державної політики стосовно населення похилого віку в Україні.

Запропоноване наукове видання може бути цікавим для демографів, медичних та соціальних працівників, фахівців  державного управління у сфері соціального захисту та охорони здоров’я.

ЗМІСТ
Вступ
І. ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ АКТИВНОГО СТАРІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ
1.1. Розробка концепції активного старіння: одновимірні та багатовимірні підходи
1.2. Формування парадигми всеосяжної стратегії активного старіння
1.3. Подолання вікових структурних бар'єрів як контекст дискурсу активного старіння

Розділ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЛАНІВ ДІЙ І СТРАТЕГІЙ ПО СТАРІННЮ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ АКТИВНОГО СТАРІННЯ
2.1. Формулювання проблем старіння населення та пошук шляхів їх вирішення в Україні і в Європі
2.2. Моніторинг реалізації політичних декларацій і стимулювання до реальних дій з виконання міжнародних угод стосовно старіння населення на міжнародному та національних рівнях
2.3. Практичні результати виконання Мадридського Міжнародного плану дій зі старіння як відправна точка впровадження політичної технології формування активного старіння

Розділ 3. ІНДЕКС АКТИВНОГО СТАРІННЯ: КОНЦЕПЦІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
3.1. Основні завдання розробки і процесу впровадження індексу активного старіння
3.2. Змістовна структура індексу активного старіння
3.3. Індекс активного старіння як інструмент просторового та часового моніторингу тенденцій активного старіння
3.4. Методологія агрегації індексу активного старіння

Розділ 4. ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ
4.1. Ситуативна та проспективна оцінка старіння населення в Україні та Європі
4.2. Якісні характеристики демографічного старіння в Україні, Європі та інших регіонах світу

Розділ 5. ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ У СТАРШОМУ ВІЦІ ЯК МЕТА І ДЖЕРЕЛО ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО СТАРІННЯ
5.1. Вікові особливості зайнятості та руху робочої сили в Україні та інших країнах Європи
5.2. Неповна зайнятість та самозайнятість серед осіб похилого віку як засоби забезпечення активного старіння
5.3. Умови та оплата праці робітників старшого віку в Україні та Європі
5.4. Проблеми безробіття серед населення старших вікових груп в Україні і в інших країнах Європи

Розділ 6. УМОВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ В УКРАЇНІ І В ЄВРОПІ
6.1. Індивідуальні аспекти підготовки, планування і виходу на пенсію в Україні і в Європі
6.2. Макроекономічні характеристики виходу на пенсію в Україні і країнах Євросоюзу
6.3. Аналіз думки населення щодо виходу на пенсію в Україні та країнах Євросоюзу

Розділ 7. ЗДОРОВ’Я І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В ПОХИЛОМУ ВІЦІ В УКРАЇНІ Й ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
7.1. Здоров’я, захворюваність і смертність в похилому віці в Україні і ЄС
7.2. Охорона здоров'я населення похилого віку та її фінансове забезпечення
Висновки
Список літератури