Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кістково-м'язова система: від дитинства до старості»

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МЕНОПАУЗИ, АНДРОПАУЗИ ТА ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
ДУ «ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМЕНІ Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА НАМН УКРАЇНИ»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.ГОРЬКОГО

інформують Вас про те, що 28-29 листопада 2013 року в м. Донецьк відбудеться  науково-практична конференція з міжнародною участю
«Кістково-м'язова система: від дитинства до старості».
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції педіатрів, ревматологів, терапевтів, ортопедів-травматологів, рентгенологів, геріатрів, неврологів, сімейних лікарів.

Адреса оргкомітету:
ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
вул. Вишгородська, 67
Київ, Україна, 04114.
Відповідальний секретар:
Дзерович Наталія Іванівна
Телефон: (44) 431-0550;
Факс: (44) 430-4174.

Проблема захворювань кістково-м'язової системи є мультидисциплінарною та її вирішення сьогодні об'єднує спеціалістів різних фахів.

 • Хронічний больовий синдром,
 • виникнення тяжких ускладнень,
 • зниження якості життя пацієнтів

спонукає науковців до розробок нових методів діагностики, профілактики та лікування захворювань кістково-м'язової системи.
Саме цим проблемам і присвячується науково-практична конференція з міжнародною участю "Кістково-м'язова система: від дитинства до старості".

Основні питання, що будуть розглядатися на конференції:

 • Фізіологія кістково-м'язової системи
 • Особливості морфогенезу кісткової та хрящової тканин
 • Прискорене старіння кістково-м'язової системи
 • Епідеміологія захворювань кістково-м'язової системи в людей різного віку
 • Механізми розвитку захворювань кістково-м'язової системи в людей різного віку
 • Остеопороз, остеоартроз, менопауза та андропауза
 • Захворювання кістково-м'язової системи у дітей
 • Роль екологічних чинників у формуванні піку кісткової маси та прискореному старінні кістково-м'язової системи
 • Клініко-рентгенологічні особливості остеопорозу та остеоартрозу
 • Діагностика захворювань кістково-м'язової системи в людей різного віку
 • Профілактика та лікування захворювань кістково-м'язової системи в людей різного віку.

Місце проведення:
Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецкого національного медичного університету імені М.Горького
Донецк 83048, вул. Артема, 106
тел. (62) 311-0508,
т/ф. (62) 311-0607

Матеріали конференції:
Публікації приймаються у вигляді тез та статей українською, російською, англійською мовами. Як статті публікуються матеріали обсягом від 4-х до 10-ти сторінок машинописного тексту Times New Roman (12 п) через один інтервал з обов'язковим включенням розділів: вступ, мета роботи, об'єкт та методи, результати, висновки дослідження, резюме мовою основного тексту та англійською, УДК.
Матеріали конференції будуть опубліковані в атестованому ВАК України журналі "Проблеми остеології". Роботи приймаються до 1 листопада 2013 року.