Міжнародна науково-практична конференція "Прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика"

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я
України
ДУ "Інститут геронтології
імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"
Наукове медичне товариство
геронтологів і геріатрів України

Міжнародна науково-практична конференція
"Прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика"

ПРОГРАМА

4-5 жовтня 2012

Київ, Україна

Конференція присвячується пам'яті видатних вчених-геронтологів
академіків
Дмитра Федоровича Чеботарьова та
Володимира Веніаміновича Фролькіса

Переглянути повний текст програми (російською)