I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання кардіоневрології в геріатрії"

ПРОГРАМА

6 ЖОВТНЯ

Конгрес-хол

900 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПРИВІТАННЯ:

Безруков В.В., чл.-кор. НАМН України, директор ДУ "Інститут геронтології НАМН України"
Сердюк А.М., академік НАМН України, Президент Національної академії медичних наук України
Сусліна З.О., академік РАМН, президент МАНН
Branislav Milovanović, президент Сербського товариства нейрокардіології

І засідання (1000-1300)

Головуючі: чл.-кор. НАМНУ Амосова К.М., професор Пірадов М.О., чл.-кор. НАМНУ Нетяженко В.З., проф. Кузнецова С.М.

1. "Досягнення та перспективи сучасної судинної неврології"
Пірадов М.О. (Москва)
2. "Профілактика інсульту у хворих з артеріальною гіпертензією: погляд кардіолога"
Амосова К.М. (Київ)
3. "Тромболітична терапія в Україні у хворих з гострим інфарктом міокарду та ішемічним інсультом"
Нетяженко В.З. (Київ)
4. "Кардіоневрологія: минуле, сьогодення та перспективи"
Сусліна 3.0., Фонякін А.В., Гераскіна Л.О. (Москва)
5. "Порушення ритму серця та їх корекція"
Сичов О.С., Чередниченко М.З., Фролов О.І. (Київ)
6. "Патогенетичні особливості атеротромботичного та кардіоемболічного інсультів"
Кузнецова С. М. (Київ)
7. "Фармакотерапія в геріатричній практиці"
Коркушко О.В. (Київ)

Обговорення

Перерва: 1300-1400


6 ЖОВТНЯ

Конгрес-хол

II засідання (14.00-15.45)

Круглий стіл

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Головуючі: професор Сіренко Ю.М., професор Єна Л.М., д.мед.н. Фонякін А.В., професор Несукай О.Г.

1. "Лікування артеріальної гіпертензії в 2011 році: фокус на комбінованій терапії"
Сіренко Ю.М. (Київ)
2. "Артеріальна гіпертензія та інсульт: сучасний стан проблеми"
Сусліна 3.0., Гераскіна Л.О., Фонякин А.В. (Москва)
3. "Антигіпертензивна терапія в лікуванні артеріальної гіпертензії та и ускладнень у осіб похилого віку"
Єна Л М. (Київ)
4. 4. "Антигіпертензивна терапія в профілактиці церебро-васкулярних захворювань"
Долженко М.М. (Київ)
5. "Профілактика інсульту в терапії гіпертонічної хвороби: вибір оптимального препарату"
Несукай О.Г. (Київ)

Обговорення

(16.00-18.30)

ПРОФІЛАКТИКА ІНСУЛЬТУ: ДУМКА НЕВРОЛОГА ТА КАРДІОЛОГА

Головуючі: професор Лішневська В.Ю., професор Коваленко О.Є., професор Жарінов О.Й., професор Міроненко Т.В.

1. "Це не повино повторитися: антитромботична терапія у вторинній профілактиці інсультів"
Фломін Ю.В. (Київ)
2. " Антитромботична терапія у хворих з фібриляцією передсердь"
Жарінов О.Й. (Київ)
3. "Профілактика мозкових інсультів у осіб з постійною формою фібриляції передсердь"
Мироненко Т.В., Іванова Л.М. (Луганськ)
4. "Особливості профілактики гострих судинних подій у геріатричних пацієнтів з ІХС"
Лішневськая В.Ю. (Київ)
5. "Оптимізація комплексної профілактики судинних ускладнень в кардіоневрології'
Коваленко О.Є., Кравченко А.М. (Київ)
6. "Ендоваскулярне закриття овального вікна для профілактики ішемічного інсульту"
Панічкін Ю.В., Дітковський І.А., Мазур А.А., Черпак Б.В. (Київ)

Обговорення


6 ЖОВТНЯ

Конференц-зал "Європейський"

II засідання (14.00-18.30)

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ: ФАКТОРИ РИЗИКУ

Головуючі: професор Євтушенко С.К., професор Конопльова Л.Ф., професор Стаднюк Л.А.

1. "Церебральні порушення при легеневій гіпертензії: клінічна діагностика та лікування"
Конопльова Л.Ф. (Київ)
2. "Діагностика сінкопальних станів у кардіологічній практиці"
Фролов А.І. (Київ)
3. "Синдром обструктивного апное як міждисциплінарна проблема"
Погорецький Ю.Н. (Київ)
4. "Цереброваскулярні прояви системних захворювань сполучної тканини"
Борткевич О.П. (Київ)
5. "Функціонуюче відкрите овальне вікно та його зв'язок з парадоксальною церебральною емболією, важкими нападами мігрені та транзиторною глобальною амнезією"
Євтушенко С.К., Симонян В.А. (Донецьк)
6. "Транзиторна ішемічна атака важливий предиктор інсульту"
Романенко Н.І. (Київ)
7. "Клініко-неврологічні особливості ТІА кардіоемболічного генезу та ризик інсульту"
Черенько Т.М., Фартушна О.Є., Волосовець А.О. (Київ)
8. "Особливості імунологічних реакцій у хворих з цереброваскулярною патологією атеросклеротичного ґенезу"
Шкурко М.Г., Слободін Т.М., Головченко Ю.І. (Київ)
9. "Нобумітон в лікуванні гострого та хронічного болю"
Проценко Г.А.
10. "Особливості фармакотерапії осіб похилого віку"
Стаднюк Л.А. (Київ)

Обговорення


7 ЖОВТНЯ

КОНГРЕС-ХОЛ
III
засідання (900-1300)

СЕРЦЕ ТА МОЗОК: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ

Головуючі: професор Міщенко Т.С., професор Парфенов В. А., професор Козьолкін О.А.

1. "Клінічний випадок "Інфаркт серця та мозку: кардіоцеребральні взаємини"
Амосова К.М. (Київ)
2. "Вертеброгенні кардіалпі у людей різного віку"
Поворознюк В.В. (Київ)
3. "Ятрогенні інсульти"
Міщенко Т.С. (Харків)
4. "Кардіоінтервенційні втручання та інсульти"
Дзяк Л.А. (Дніпропетровськ)
5. "Комплексна реабілітація хворих з кардіо-церебральними порушеннями в ранньому постінсультному періоді"
Козьолкін О.А., Медведкова С.О., Лісова О.А. (Запоріжжя)
6. "Нейромідін в кардіоневрології"
Кузнецова С.М. (Київ)
7. "Когнітивні порушення у хворих на інсульт. Досвід застосування Омарону"
Парфенов В.А. (Москва)
8. "Когнітивні порушення при серцево-судинній патології
Бачинська Н.Ю., Демченко О.В., Полєтаєва К.М., Холін В.О. (Київ)
9. "Когнітивні порушення в практиці кардіолога та невролога"
Мурашко Н.К. (Київ)
10. "Особливості багатофакторної терапії пацієнтів з метаболічним синдромом" Маньковський Б.М. (Київ)
11 "Сучасні підходи до багатофакторної профілактики та лікування метаболічного синдрому"
Мітченко О.І. (Київ)

Обговорення

Перерва: 1300-1400


7 ЖОВТНЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ А

III засідання (0900-1100)

Школа-інтерактивний семінар для практикуючих лікарів

"ВІД ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ДО РАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ КАРДЮНЕВРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ"
Модератори: професор Румянцева С.О., професор Ступін В. А., професор Афанасьєв В.В., к.мед.н. Сіліна К.В.

Обговорення

1115-1300

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ В КАРДІОНЕВРОЛОГІЇ

Головуючі: Мірошнік М.Ю., к.мед.н. Бєшляга В.М.

1. "Діагностика відкритого овального отвору"
Мирошник М.Ю. (Париж)
2. "Комплексна діагностика та лікування церебро-васкулярних порушень, зумовлених патологією брахіоцефальних артерій"
Бучакчійська Н.М. (Запоріжжя)
3. "Клініко-нейровізуалізаційні характеристики гострого періоду кардіоемболічних гемісферальних інсультів в осіб з аліментарним ожирінням"
Литвиненко Н.В., Дельва М.Ю., Пилипенко Н.С., Дельва І.І. (Полтава)
4. "Системна тромбоемболія при захворюваннях та пороках серця"
Бєшляга В.М. (Київ)
5. "Тривимірна геометрія скоротливості лівого шлуночка"
Мирошник М.Ю. (Париж)

Обговорення


 

7 ЖОВТНЯ

КОНГРЕС ХОЛ

ІV засідання (1400-1620)

СЕРЦЕ ТА МОЗОК: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ (продовження)

Головуючі: професор Мурашко Н.К., професор Долженко М.М., к.мед.н. Бурчинський С.Г.

1. "Позиції метаболічної терапії в 2011 році"
Долженко М.М. (Київ)
2. "Терапія пацієнта с поєднаною кардіоневрологічною патологією"
Мурашко Н.К. (Київ)
3. "Можливості сучасної нейромедиаторної фармакотерапії в ангіоневрології"
Бурчинський С.Г. (Київ)
4. "Ефективність Гліатиліну в лікуванні судинних когнітивних порушень у хворих з хронічною недостатністю мозкового кровообігу та метаболічним синдромом"
Копчак О.О. (Київ)
5. "Церебро-кардіальні профілі церебролізину у хворих на ішемічний інсульт"
Кузнецов В.В., Бульчак В.М. (Київ)
6. "Особливості метаболічної терапії хворих з кардіоемболічним інсультом"
Єгорова М.С. (Київ)

Обговорення

ДЕПРЕСІЯ ТА ІНСУЛЬТ

1630-1800

Головуючі: професор Ковальова О.М., д.мед.н. Хаустова О.О.

1. "Психоемоційний вегетативний статус у хворих з гіпертонічною хворобою та метаболічним синдромом"
Ковальова О.М. (Харків)
2. "Терапія післяінсультних депресій"
Кузнецова С. М., Глушко С. Ф. (Київ)
3. "Особливості терапії депресивних розладів у хворих з хронічноюнедостатністю мозкового кровообігу"
Хаустова О.О. (Київ)
4. "Терапевтичні можливості адаптолу в ранньому періоді після інфаркту міокарда у хворих з тривожними розладами"
Тищенко І.А. (Волгоград)

Обговорення

ЗАКРИТТЯ КОНФЕНЦІЇ
ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

Підготовлена для друку версія програми