Академія медичних наук України
ДУ “Інститут геронтології АМН України”

Вельмишановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Раціональна фармакотерапія в геріатрії". Конференція відбудеться 13 жовтня 2009 року в ДУ “Інститут геронтології АМН України”.
Основні питання, що будуть розглянуті на конференції:
1.Віковова поліморбідність та ефективність медикаментозної терапії.
2.Стандарти лікування та формуляри ліків в геріатрічній клініці.
3.Поліморбідність, поліпрагмазія та безпечність фармакотерапії у осіб старшого віку.
4.Прийнятність до лікування (комплайєнс) та фактори, що її зумовлюють (фармакоекономічні, соціальні, освітні, тощо) в геріатричній практиці.

Для участі в роботі конференції необхідно надіслати заповнену картку первинної реєстрації   на адресу:
04114, м.Київ, вул. Вишгородська, 67, ДУ “Інститут геронтології  АМН України”.
Оргкомітет наукової конференції. Ахаладзе М.Г.
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику. Тези  мають бути надруковані українською або російською  мовою на 1 стандартній сторінці - не більше 1800 знаків і надіслані у двох примірниках разом з електронною версією (на дискеті в форматі DOC і RTF, шрифт Times   New Roman, кегль 12), з направленням від установи на вказану вище адресу до 25 вересня 2009 року. В тезах формулюються мета, матеріали і методи, отримані результати, висновки. При використанні  абревіатури їй передує повний термін. В назві роботи не допускаються скорочення.
Зразок заголовної частини тезів:

ВІКЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ
Петренко А.А.
Національний медичний університет, Київ

За публікацію одних тез прохання переслати поштовим переказом 30 гривень за адресою:
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67,
ДУ “Інститут геронтології  АМН України”.

Оргкомітет наукової конференції. Губерська Галина Павлівна.
Квитанцію про поштовий переказ необхідно надіслати разом з тезами доповідей, карткою первинної реєстрації та дискетою.

Програма конференції буде надіслана Вам додатково.

З приводу організаційних питань звертатися до оргкомітету конференції:                                                                                                               
Контактні телефони:
(044) 431-05-66  Єна Лариса Михайлівна
(044) 431-05-40  Ахаладзе Микола Георгійович
(044) 431-05-10  Купраш Ліана Петрівна
(044) 431-05-10  Гударенко світлана Олексіївна
Fax: (044) 431-05-66

E-mail:
кuprаsh @ gеrоnt.kіev.uа
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.