Науково-практична конференція “Вікова поліморбідність і медикаментозна терапія”

Академія медичних наук України
Інститут геронтології АМН України

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичній конференції “Вікова поліморбідність і медикаментозна терапія ”. Конференція відбудеться 11-12 жовтня 2007 року в Інституті геронтології АМН України і включена до Державного „Реєстру з’здів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2007 рік” МОЗ та АМН України.

Основні питання, що будуть розглянуті на конференції:

  1. Поліморбідні стани в геріатрії
  2. Особливості клініки та діагностики коморбідної патології серцево-судинної, нервової, дихальної, ендокринної, травної, ендокринної систем, опорно-рухового апарату.
  3. Медикаментозна терапія в умовах вікової поліморбідності
  4. Полипрагмазія та ятрогенія – шляхи подолання
  5. Фармакоекономіка в геріатрії

Під час роботи конференції планується проведення виставок лікарських засобів, апаратури, літературних видань і т.ін.

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати заповнену картку первинної реєстрації за адресою:

04114, м.Київ, вул. Вишгородська, 67, Інститут геронтології АМН України.

Оргкомітет наукової конференції. – Ахаладзе М.Г.

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику. Тези мають бути надруковані українською або російською мовою на 1 стандартній сторінці – не більше 1800 знаків і надіслані у двох примірниках разом з електронною версією (на дискеті в форматі DOC і RTF, шрифт Times New Roman, кегль 12), з направленням від установи на вказану вище адресу до 30 серпня 2007 року. В тезах формулюються мета, матеріали і методи, отримані результати, висновки. При використанні абревіатури їй передує повний термін.

Зразок заголовної частини тезів:

ВІКЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ
Петренко А.А.
Національний медичний університет, Київ

За публікацію одних тез прохання надіслати поштовим переказом 30 гривень за адресою 04114, м.Київ, вул. Вишгородська, 67, Інститут геронтології АМН України.

Оргкомітет наукової конференції. Губернська Галина Павлівна.

Квитанцію про поштовий переказ необхідно надіслати разом з тезами доповідей, карткою первинної реєстрації та дискетою.

Вартість організаційного внеску – 20 гривень

Витрати на замовлення готелю – за рахунок учасників.

Програма конференції буде надіслана Вам додатково.

Матеріали, які фірми або юридичні особи планують представити на конференції, можуть бути надані у таких формах:

  • оформлення стендів
  • усні доповіді і лекції
  • організація сателітних симпозіумів
  • друкування реклами в матеріалах конференції

З приводу організаційних питань звертатися до оргкомітету конференції:

Єна Лариса Михайлівна
тел. (044) 428-16-83
(097) 592-80-51

Ахаладзе Микола Георгійович
тел (044) 431-05-40
(096)-396-05-45