Наукові заходи за участю Інституту у 2014р.

П Е Р Е Л І К

наукових заходів ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України” на 2014 рік


Назва заходу

Дата та місце проведення

Відповідальні особи

1.

VIІ Національний конгрес «Людина та ліки – Україна-2014».

01-03 квітня 2014р.

м. Київ.

ДУ «Український центр наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи МОЗУ», 04655 – Київ, проспект Московський,19, тел. (044) 428-37-22, тел./факс: 428-36-76, 200-17-73. ДУ «Інститут геронтології НАМНУ», 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67, тел. (044) 430-4-68. ТОВ «Нью Віво Комунікейшн груп», 03150, м. Київ, вул.. Боженко, 86-Е, оф. 6, тел./факс (044) 200-17-73, e-mail: n/praynikova@newvivo.com.ua

2.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Вікові аспекти захворювань кістково-м’язової системи».

10-11 квітня 2014р.

м. Харків

Українська асоціація остеопорозу

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Київ 04114, вул. Вишгородська, 67.

тел. (044) 431-05-50,

т/ф (044) 430-41-74.

Відповідальна особа: президент асоціації,

Зав. від. клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, професор Поворознюк Владислав Володимирович. Харківський нац.мед. університет

61037, м. Харків, пр. Леніна, 4.

тел. (057) 707-73-80 ,

факс. (057) 700-41-32)

Відповідальна особа: проф., д.мед.н. Фролова Тетяна Володимирівна

3.

Міжнародна конференція «Сучасні стратегії та тактика в нейрогеронтології».

24 -25 квітня 2014р.

м. Трускавець (Львівська обл.)

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 04114, Київ, вул.Вишгородська, 67.

Оргкомітет:тел/факс:

(044)430-40- 27,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Відповідальна особа: зав. відд. судинної патології головного мозку Кузнецова Світлана Михайлівна.

4.

Науково - практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти геронтології та геріатрії: від теорії до практики», присвячена пам’яті акад. В.В. Фролькіса

26 – 27 травня, 2014р.

м. Харків

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67,

Оргкомітет: тел/факс (044) 468- 86- 62, e-mail: victorkholin@yahoo.com

Відповідальна особа: директор Інституту, зав. лаб. фізіології, акад. НАМНУ Безруков Владислав Вікторович. Заступник голови оргкомітету – Холін Віктор Олександрович.

5.

Міжнародна конференція «Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє».

16-17 жовтня 2014р. м.Севастополь.

Асоціація кардіоневрологів України, ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»,

04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 67

тел/факс (044) 430 40 27

e-mail: kardionevrolog@mail.ru

Відповідальна особа: Президент Асоціації кардіоневрологів України, зав. відділом судинної патології головного мозку, чл.-кор. НАМНУ Кузнецова Світлана Михайлівна.

6.

Науково - практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми геріатричної ревмоортопедії».

23-24 жовтня 2014 р.

м. Київ.

ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”, 04114, Київ, вул. Вишгородська,67.

Оргкомітет:

тел. (044) 431-05-50,

т/ф. (044) 430-41-74).Відповідальна особа: Зав. відд. клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату проф. Поворознюк Владислав Володимирович.

7.

Науково-практична конференція «Гіпоксичні тренування: вікові особливості клінічного застосування».

6-7 листопада 2014 р.

м. Донецьк.

ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України”, 04114, Київ, вул. Вишгородська,67.

Оргкомітет:

тел. (044) 432-86-77.

Відповідальна особа: зав. відд. клінічної фізіології та патології внутрішніх органів

акад. НАМНУ, д.мед.н., проф. Коркушко Олег Васильович.

Донецький Нац.мед. університет 83003, Донецьк, пр. Ілліча, 16. Оргкомітет:

тел. 062-386-80-01. Відповідальна особа: зав. каф. пропедевтичної та внутрішньої медицини Ігнатенко Григорій Анатолійович.