Підготовка кадрів

В Інституті працює більше 40 докторів наук (з них – 3 академіка, 1 член-кореспондент, 12 професорів) та більше 50 кандидатів наук.

Робота по підготовці кадрів в галузі геронтології та геріатрії здійснюється через докторантуру, аспірантуру, клінічну ординатуру.

На  базі  Інституту працює Спеціалізована Вчена Рада по захисту дисертацій за спеціальностями
03.00.04 – біохімія (медичні науки)
14.03.03 – нормальна фізіологія (медичні науки),
де концентруються багато наукових робіт в галузі геронтології.

Попередня версія сторінки

Переклади в геронтології України: https://byuro.agency/