МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ В 2014 р.

Основні напрями наукового та науково-технічного співробітництва

В 2014 р. було підписано угоду про наміри щодо співробітництва між Українським науково-медичним центром проблем остеопорозу при Інституті і НДІ травматології та ортопедії МОЗ Республіки Узбекистан про проведення сумісних наукових досліджень, конференцій, обмін фахівцями та інформацією, підготовку кадрів на безоплатній основі. Термін дії угоди – 2015-2017 рр.

В 2014 р. була продовжена співпраця з Гродненським державним медичним університетом (Білорусь). Результати дослідження відображені у 3 статтях (подано до друку). Розпочато співпрацю з компаніями CETIR Group (Іспанія) та  Med-Imap (Франція). В результаті спільної роботи у 2014 році створена нормативна база даних показника якості трабекулярної кісткової тканини у чоловіків європеоїдної раси України та Іспанії віком від 40 до 90 років.

В 2014 р. було продовжено співробітництво з Казахським національним медичним університетом ім. С.Д. Асфендіярова (КазНМУ) (м. Алмати) по проблемам надання медико-соціальної допомоги населенню літнього віку. В межах співробітництва:

 1. Підготовлено і подано в МОЗ Республіки Казахстан положення про створення геріатричної служби в країні і механізми вдосконалення роботи геріатричних структур.
 2. Випущено підручник «Геронтологія та геріатрія» для лікарів та студентів і навчальні посібники «Здоров’я людей похилого віку», «Геріатричні аспекти паліативної допомоги» для медичного персоналу, соціальних працівників та психологів, де представники Інституту геронтології виступали авторами і рецензентами.
 3. Прочитано близько 30 лекцій для студентів 5 курсу КазНМУ і лікарів.

В 2014 р. було продовжено підготовку участі Інституту у Європейському Дунайському Проекті по освітнім, інформаційним та медико-соціальним аспектам деменцій (2015-2016 рр.). В Проекті планується участь таких країн: Україна, Германія, Чехія, Словенія, Румунія, Болгарія, Люксембург, Австрія. Проект передбачає вдосконалення інформаційного обміну між країнами-учасницями за рахунок впровадження новітніх технологій, розробку освітніх програм, поліпшення співробітництва між академічною наукою та бізнесовими колами з метою створення глобальної інформаційно-освітньої та організаційної мережі з проблем деменції, міжнародної координації наукових досліджень в даному напрямі, медичного та медико-соціального забезпечення хворих з деменцією в країнах-учасниках.

В 2014 р. продовжувалось співробітництво з Міжнародною Асоціацією неврології і нейронаук (МАНН) – неприбутковою суспільною організацією, створеною за ініціативою провідних вчених-неврологів та неврологічних наукових центрів СНД в 2010 р. – в рамках таких спільних проектів на бездоговірній основі:

 • багатоцентрове популяційне дослідження факторів ризику, клініки та прогностичної значущості початкових проявів цереброваскулярних захворювань з метою розробки системи профілактики порушень мозкового кровообігу для лікувальних установ первинної ланки охорони здоров’я;
 • вивчення впливу транскраніальної магнітної стимуляції на функціональний стан ЦНС у хворих, що перенесли інсульт;
 • проведення медико-генетичного консультування хворих із хворобою Паркінсона.

Зокрема, в рамках проекту «Багатоцентрове популяційне дослідження факторів ризику, клінічної і прогностичної значущості початкових проявів цереброваскулярних захворювань з метою розробки системи профілактики порушень мозкового кровообігу для лікувальних установ первинної ланки охорони здоров’я на період 2010-2016 рр» у відділі судинної патології головного мозку Інституту в 2014 р. обстежено 320 осіб, які мешкають на території Шевченківського району м. Києва.

В рамках обміну інформацією та творчих контактів в 2014 р. здійснювалося співробітництво підрозділів інституту з такими закордонними організаціями, установами та асоціаціями:

 • Європейською Асоціацією Паркінсонізму;
 • Інститутом біорегуляції та геронтології ПЗВ РАМН  (Санкт-Петербург, РФ);
 • Інститутом молекулярної генетики РАН (Москва, РФ);
 • Науковим центром загальної патології та патофізіології РАМН (Москва, РФ);
 • Центром геронтології та реабілітації при Інституті експериментальної та клінічної медицини РАМН (Москва, РФ);
 • Науковим центром неврології РАМН (Москва, РФ);
 • Російською асоціацією остеопорозу;
 • Московським державним університетом (РФ);
 • Російською асоціацією остеопорозу (РФ);
 • Центральним інститутом травматології і ортопедії «ЦИТО» (РФ);
 • Негевським Університетом Бен-Гуріон (Ізраїль);
 • Колумбійським університетом (Нью-Йорк, США);
 • Австрійським товариством досліджень кісток та мінералів (Австрія);
 • Клінікою остеопорозу при кафедрі ортопедії медичного університету м. Відень (Австрія);
 • Польською асоціацією остеопорозу та Польським остеоартрологічним товариством (Польща);
 • Сербською асоціацією остеопорозу (Сербія);
 • Литовським Фондом остеопорозу ( Литва);
 • Білоруським громадським об’єднанням «Переможемо остеопороз разом» (Білорусь);
 • Білоруською Академією післядипломної освіти (Білорусь);
 • Гродненським державним медичним університетом (Білорусь);
 • Кишинівським державним медичним університетом (Молдова);
 • Грузинською ревматологічною асоціацією (Грузія);
 • Тбіліським державним медичним університетом (Грузія);
 • Республіканським спеціалізованим науково-практичним медичним центром акушерства та гінекології МОЗ Республіки Узбекистан.

У 2014 р. продовжував роботу, відкритий у 2009 р. під егідою European Society for Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Міжнародний остеоартрологічний центр, за сприяння якого була проведена низка конференцій та семінарів в різних регіонах України.

Організація і проведення наукових форумів

В 2014 р. Інститут прийняв участь в організації та проведенні наукових форумів з міжнародною участю в межах України:

 1. VII Міжнародна школа-семінар «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», присвячена пам’яті проф. Є.П. Подрушняка (м. Яремче, 24-28 лютого 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, Росія, Узбекистан, Молдова, Білорусь, Польща, Боснія та Герцоговина.
 2. VI Національний Конгрес «Людина та ліки – Україна-2014» (м. Київ, 1-3 квітня 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, США, Німеччина.
 3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Вікові аспекти захворювань кістково- м’язової системи» (м. Харків, 10-11 квітня 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, Білорусь.
 4. Міжнародна конференція «Сучасні стратегії та тактика в неврології» (м. Трускавець, 23-25 квітня 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, Росія, Іспанія.
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти геронтології та геріатрії: від теорії до практики», присвячена 90-річчю з дня народження акад.. В.В. Фролькіса (м. Київ, 26-27 травня 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, Росія, Білорусь, Велика Британія.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Кардіоневрологія: сьогодення та майбутнє» (м. Одеса, 29-30 вересня 2014 р.).
  Країни-учасниці: Україна, Росія, Білорусь.
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми геріатричної ревмоортопедії» (м. Київ, 22-24 жовтня 2014 р.). Країни-учасниці: Україна, Росія, Білорусь, Казахстан, Литва, Польща, Португалія, Австрія, Швейцарія.

Членство в міжнародних організаціях та міжнародні нагороди

В 2014 р. в роботі міжнародних організацій та комітетів брали участь:

 • академік В.В. Безруков:
  1. радник ВООЗ;
  2. дослідницький комітет радників Американського бібліографічного Інституту (США);
 • професор В.В. Поворознюк – член керівництва Європейської Асоціації менопаузи та андропаузи; член правління Всесвітньої Асоціації Остеопорозу (IOF);
 • член-кор. НАМН України, проф.С.М. Кузнецову було обрано віце-президентом МАНН (Міжнародна асоціація неврології та нейронаук);
 • Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кісток і суглобів, президентом якої є керівник ВКФПОРА проф. Поворознюк В.В., а секретарем – г.н.с. ВКФПОРА Григор’єва Н.В. є членом Європейської Асоціації менопаузи та андропаузи з 2003 р.
 • Українська асоціація остеопорозу (УАО), президентом якої є керівник ВКФПОРА проф. Поворознюк В.В., входить до складу Всесвітньої Асоціації Остеопорозу (International Osteoporosis Foundation - IOF).
 • Українська асоціація хвороби Паркінсона, президентом якої є проф. І.М. Карабань, входить до складу Європейської Асоціації хвороби Паркінсона (European Parkinson’s Disease Association).
 • Українська асоціація з проблем хвороби Альцгеймера, президентом якої є проф. Н.Ю. Бачинська, входить до складу Всесвітньої Асоціації Хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Disease International) на правах асоційованого члена.

В 2014 р. Комітетом національних товариств (CNS) Міжнародної асоціації остеопорозу за важливий вклад та активну участь у роботі асоціації та поширення на вітчизняних теренах місії IOF було нагороджено медаллю CNS керівника відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату, президента Української асоціації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м’язової системи професора Поворознюка В.В.
Європейська асоціація з проблем вітаміну D нагородила проф. Поворознюка В.В. за видатний внесок у розвиток медичної науки, підготовку медичного персоналу, поширення знань і проведення досліджень з вітаміну D статуеткою EVIDAS.

Попередня версія сторінки

Версія сторінки до 2008 року