Українська асоціація остеопорозу у 2012 році

У 2012 році продовжував активно працювати Український науково-медичний центр проблем остеопорозу при Українській асоціації остеопорозу. Основними напрямками роботи центру є надання лікувально-консультативної допомоги хворим з патологією опорно-рухового апарату, діагностика, профілактика та лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку та статі, проведення широкомасштабних епідеміологічних досліджень по вивченню чинників ризику виникнення та розповсюдженості захворювань кістково-м'язової системи в населення України та за її межами, створення національних програм щодо оздоровлення населення, яке проживає на територіях із незадовільним станом довкілля, поширення знань із проблем остеопорозу серед лікарів різних спеціальностей та пацієнтів.

За період 2012 року в Українському науково-медичному центрі проблем остеопорозу надано високоякісну діагностичну та консультативну допомогу понад 2260 пацієнтам з Києва та різних регіонів України з застосування найсучаснішого обладнання. У 2012 році продовжувалася робота Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу в регіонах України. В рамках епідеміологічних досліджень було обстежено 374 осіб, з них 189 дітей віком 10-17 років (20-24.02.2012 - м. Донецьк, СОШ) та 150 чоловіків та жінок віком 40-90 років (26-29.11.2012 м. Виноградово). При обстеженні дітей використовували наступні методики: анкетування, стан фактичного харчування, стоматологічний статус, оцінка м’язової та кісткової систем, ультразвукова денситометрія (Sahara). Вперше, всім дітям було проведено ДХА (total body, L1-L4, proximal femur), досліджували рівень Са, Р, креатиніну та вітаміну D в сироватці крові. Проводилася оцінка маси тіла, обезжиреної та жирової маси тіла. При наявності патології всі діти отримали рекомендації щодо лікування та профілактики захворювань кістково-м’язової системи. При обстеженні дорослого контингенту використовували такі методики: анкетування, дослідження біологічного віку, стан фактичного харчування, оцінка м’язової та кісткової систем, ультразвукова денситометрія (Sahara). Вперше, проведено дослідження рівня вітаміну D та паратгормону в сироватці крові у жителів Закарпаття. Усі обстеженим надано рекомендації, щодо лікування виявлених патологічних відхилень. За окремою програмою, яка включала анкетування, визначення стану фактичного харчування, оцінка антропометричних показників, ультразвукову денситометрію (Sahara), вимірювання артеріального тиску та визначення біохімічних показників крові, було обстежено 45 пацієнтів з подагрою та гіперурикемією в м. Біла Церква.

У 2012 році також продовжував роботу Міжнародний остеоартрологічний центр. За сприянням якого була проведена низка круглих столів в різних регіонах України «Сучасні підходи та практичні аспекти лікування системного остеопорозу з позицій доказової медицини»: м. Київ (5-6 вересня 2012 р.), м. Дніпропетровськ (18 вересня 2012 р.), м. Харків (19 вересня 2012 р.), м. Львів (20-21 вересня 2012 р.), м. Івано-Франківськ (6 листопада 2012 р., 21листопада 2012 р.), м. Донецьк (7-8 листопада 2012 р.), м. Львів (20 листопада 2012 р., 20 грудня 2012 р.), м. Одеса (10 грудня 2012 р.), м. Луганськ (18 грудня 2012 р.), м. Черкаси (19 грудня 2012 р).

В 2012 році продовжується розпочата в 2011 році співпраця з Гродненським державним медичним університетом (Бєларусь) присвячена вивченню вітамін - D статусу у пацієнтів з патологією серцево-судинної системи. Попередні результати співпраці були представлені на міжнародніх форумах, зокрема науково-практичній конференції «Вітамін D: мінімум, максимум, оптимум» (м. Варшава), та опубліковані в вітчизняних та міжнародних з медичних виданнях.

Співробітництво з асоціаціями:

 1. АВСТРІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО BONE AND MINERAL RESEARCH
 2. ПОЛЬСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПОРОЗУ ТА ПОЛЬСЬКЕ ОСТЕОАРТРОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 3. СЕРБСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ
 4. ЛИТОВСЬКИЙ ФОНД ОСТЕОПОРОЗУ
 5. РОСІЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ
 6. БІЛОРУСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЕРЕМОЖЕМО ОСТЕОПОРОЗ РАЗОМ"
 7. ГРУЗИНСЬКА РЕВМАТОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

Співробітництво з установами:

 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ І ОРТОПЕДІЇ "ЦИТО"  (РОСІЯ)
 2. БІЛОРУСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (БЄЛАРУСЬ)
 3. ГРОДНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БЄЛАРУСЬ)
 4. КИШИНІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Н.ТЕСТЕМІЦАНУ (МОЛДОВА)
 5. ТБІЛІСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ГРУЗІЯ)
 6. КАЗАХСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С. Д. АСФЕНДІЯРОВА (КАЗАХСТАН)
 7. КЛІНІКА ОСТЕОПОРОЗУ ПРИ КАФЕДРІ ОРТОПЕДІЇ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІДНЯ