Українська асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-суглобової системи

Українська Асоціація Менопаузи, Андропаузи та Захворювань Кістково-Суглобової Системи (УАМАКСС) була створена в 2002 році і є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково-дослідною діяльністю в галузі травматології та ортопедії, менопаузи, андропаузи та суміжних дисциплін, пов'язаних з вивченням цієї проблеми.

Президентом асоціації є керівник відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України доктор медичних наук професор Поворознюк В. В., секретарем - старший науковий співробітник того ж відділу доктор медичних наук Григор’єва Н. В.

Основною метою діяльності асоціації є сприяння вирішенню сучасних наукових і практичних проблем охорони здоров'я пацієнтів старших вікових груп, пов'язаних із змінами структурно-функціонального стану кісткової-суглобової системи та зв'язаних з нею систем організму.

Повсякденна діяльність УАМАКСС полягає в розробці нових наукових, практичних і організаційних заходів, направлених на профілактику та лікування патології опорно-рухової системи, пов’язаної з менопаузою та андропаузою, та сприяння впровадженню їх в практику охорони здоров'я з метою покращання рівня здоров'я України.

Особливу увагу УАМАКСС приділяє організації та проведенню наукових досліджень та розробці практичних рекомендацій по діагностиці, профілактиці та лікуванню захворювань кістково-м’язової системи та їх ускладнень у пацієнтів старших вікових груп, патологічних станів, що призводять до їх виникнення, а також підвищенню якості та обсягу освітньо-інформаційної роботи серед населення та медичних працівників з даної проблеми.

УАМАКСС тісно співпрацює з з Українською асоціацією остеопорозу та іншими громадськими й державними організаціями в Україні та за її межами, які займаються проблемами менопаузи, андропаузи та захворювань опорно-рухового апарату. УАМАКСС проводить і бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах та інших заходах в Україні та за її межами, де розглядаються питання менопаузи та андропаузи, проблеми фізіології та патології кісткової тканини, остеоартрозів, остеопорозу та його ускладнень, захворювань тканин пародонту, а також суміжні з даною проблемою питання.

Українська Асоціація Менопаузи, Андропаузи та Захворювань Кістково-Суглобової Системи є членом Європейської Асоціації менопаузи й Андропаузи (European Menopause and Andropause Society, EMAS), Міжнародної та Європейської Асоціацій Старіння Чоловіків (International Society For The Study of the Aging Male (ISSAM), European Society For The Study of the Aging Male (ESSAM)).