Державний навчально-методичний геріатричний центр

Протягом останнього десятиріччя в лабораторії соціальної геронтології проведено ряд досліджень, спрямованих на розробку стандартів надання геріатричних послуг населенню. В цьому контексті сформована Концепція державної системи геріатричної допомоги населенню України, в якій окреме місце присвячено експертному визначенню гарантованого рівня і обсягів медико-соціальної допомоги населенню на основі вихідних параметрів кількісної оцінки залежності літньої людини від сторонньої допомоги.

У тісній співпраці з кафедрою терапії і геріатрії НМАПО ім.П.Л.Шупика за ініціативою Верховної Ради України у липні 2005 року було створено Державний навчально-методичний геріатричний центр (ДНМГЦ), який проводить активну роботу по стандартизації та координації до- та післядипломної геріатричної підготовки медичних і соціальних працівників, а також волонтерів для системи геріатричної допомоги населенню України. ДНМГЦ надає організаційно-методичну та  лікувально-консультативну  допомогу геріатричним закладам. Разом з державними і громадськими організаціями ДНМГЦ розробляє і впроваджує стандартизовані мультидисциплінарні програми підготовки з геріатрії викладачів, медичних і соціальних працівників, волонтерів, воїнів альтернативної служби, а також програми фізичної і психологічної реабілітації для людей старших вікових груп (програми передпенсійної підготовки, університети третього віку, школи здоров’я тощо) і для працівників системи медико-соціальної геріатричної допомоги. У перспективі ДНМГЦ є проведення факультативних курсів навчання з актуальних питань геронтології і геріатрії для студентів навчальних закладів різних рівнів акредитації.  Крім того, ДНМГЦ буде брати участь у роботі міжнародних освітянських організацій медико-соціального спрямування, координації видання профільної методичної літератури.

За останній період проведена методична робота по удосконаленню та підвищенню якості геріатричної підготовки лікарів: У програму підготовки сімейних лікарів на факультеті «Загальна практика - сімейна медицина»  НМАПО ім. П.Л.Шупика  впроваджені лекції  по ролі сімейних медиків в організації медико-соціальної допомоги літньому населенню, стандартам сімейної медицини у  геріатричній службі; взаємодії сімейної медицини з соціальними і недержавними службами; особливостях соціально-психологічної  реабілітації пацієнтів старших вікових груп; методам навчання населення здоровому способу життя; формам роботи з сім’ями, де є тяжкохворі, правам пацієнтів, особливостям паліативної медицини тощо.

Розроблена програма підготовки населення літнього віку і волонтерів здоровому способу життя. Прочитано цикл лекцій в університетах 3-го віку м.Києва.

Разом з Комітетом у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Верховної Ради України та Програмою старіння департаменту соціального розвитку ООН (Нью-Йорк) проведено семінар з питань старіння і реформування геріатричної допомоги населенню для представників законодавчої та виконавчої влади України «Законодавчі підходи до вирішення питань, пов’язаних зі старінням населення в Україні» (11-12 січня 2006 року).

В межах ІУ Національного конгресу геронтологів і геріатрів України 11 жовтня 2005 р. було проведено спеціальне секційне засідання “Шляхи удосконалення підготовки спеціалістів для системи медичної і соціальної допомоги населенню літнього віку України”.

Разом з Департаментом надання та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України у 2006р. внесені доповнення до проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного мінімального соціального стандарту норм і нормативів соціального обслуговування громадян похилого віку та інвалідів в установах”, а також до проекту “Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян”. В результаті цієї роботи до штатного розкладу будинків-інтернатів та інших геріатричних стаціонарних установ соціального профілю вперше введено посаду “лікар-геріатр”.

У 2009 році за підтримки Фонду Народонаселення ООН для забезпечення інформаційної підтримки людей літнього віку в Україні було організовано геронтологічний інформаційно–консультативний центр.