Антиоксидантна дія фітокомпозиції "Фітон-СД" у хворих на іХС похилого та старечого віку

Hits: 536
Research areas:
  • Uncategorized
Year: 1999
Type of Publication: Article Keywords: ішемічна хвороба серця, похилий та старечий вік, фітотерапія
Authors:
  • Асінова М. і., Галака В.В. Козловська Л.і.
Journal: Фармакологічний вісник
Number: 4 Pages: 25-28