Автоантитіла проти нейронального нікотинового ацетилхолінового рецептора: потенційна роль при хворобі Альцгеймера: Матеріали X Укр. біохімічного з'їзду (Одеса, 13-17 вересня 2010 р.)

Hits: 76
Research areas:
  • Uncategorized
Year: 2010
Type of Publication: Article Keywords: автоантитіла, нейрональний нікотиновий ацетилхоліновий рецептор, хвороба Альцгеймера
Authors:
  • С, Бачинська Н. Ю. Рибальченко Г. К. Гранон С. Комісаренко С. В.
Journal: Український біохімічний журнал Volume: 82
Number: 4 (дод. 2) Pages: 25-