зав. лабораторією – д. мед. н. Фойгт Н.А.

1.    Foigt N. Intergenerational inequality in mortality modernization in Eastern Europe / N. Foigt // Proceedings of Workshop of the EAPS Health, Morbidity and Motality Working Group “Changing patterns of mortality and morbidity: age-,time-, cause- and cohort- perspectives” (Prague, 16 – 18 September 2015). – Prague, 2015. – P. 114.
2.    Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Naghavi M, Wang H, Lozano R, Foigt N, et al. // Lancet. – 2015. – Vol. 385, N 9963. – P. 117 – 171. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2. Epub 2014 Dec 18.
3.    Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990–2013: quantifying the epidemiological transition / Christopher J L Murray, Ryan M Barber, Kyle J Foreman, Nataliya Foigt*, et al. // Lancet. – Vol. 386, Issue 10009. – P. 2145–2191.
4.    Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Theo Vos, Ryan M Barber, Brad Bell, Nataliya Foigt*, et al. // Lancet. – Vol. 386, Issue 9995. – P. 743 – 800.
5.    Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 / Wang H, Liddell CA, Coates MM, Foigt N, et al. // Lancet. – 2014. – Vol. 384, N 9947. – P. 957 – 979. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9. Epub 2014 May 2.
6.    Канатникова Ю.А. Трудовой потенциал пожилых людей в современных условиях демографического старения / Ю.А. Канатникова // Мат. Междунар. науч.-практ. конф. «Состояние, проблемы и перспективы усовершенствования экономики Украины» (Ужгород, 2 – 3 октября 2015 г.). – Ужгород, 2015.
7.    Канатнікова Ю.О. Аналіз впливу факторів ризику на смертність від неінфекційних хвороб / Ю.О. Канатнікова //Мат. наук.-практ. конф. «Хронічні неінфекційні захворювання:заходи профілактики і боротьби з ускладненнями (Харків, 5 листопада 2015 р.). – Х., 2015.
8.    Канатнікова Ю.О. Демографічне старіння суспільства та ринок праці в Україні / Ю.О. Канатнікова // Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні міжнародні економічні відносини: проблеми та розвиток» (Одеса, 16 – 17 жовтня 2015 р.). – О., 2015.
9.    Канатнікова Ю.О. Здоров’я в похилому віці в Україні та країнах Євросоюзу як індикатор ефективності політики здорового старіння / Ю.О. Канатнікова // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Суспільство і медицина: діалог в умовах євроінтеграції» (Полтава, 1 – 2 жовтня 2015 р.). – Полтава, 2015.
10.    Фойгт Н.А. Потенціал застосування методології оцінки скоригованих за інвалідністю років життя у моніторингу та оцінці ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні / Н.А. Фойгт // Профілактична медицина. – 2015. – № 3 – 4. – С. 34 – 35.