зав. лабораторією – Гавалко Ю.В.

1.    Eating regimen in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, M. Romanenko, Y. Gavalko, N. Melnychuk // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 212.
2.    Influence of bacterial cultures Nu-Trish La-5 and Nu-Trish BB-12 on lipid and glucose metabolism in elderly people with metabolic syndrome / L. Sineok, O. Chaharovsky, Y. Gavalko, M. Romanenko // IAGG-ER 8th congress (23rd-26th April 2015, Dublin). – Dublin, 2015. – Р. 277.
3.    Вікові зміни мікроциркуляції слизової оболонки шлунка: роль ендотеліальної дисфункції / О.В. Коркушко, В.Б. Шатило, Ю.В. Гавалко, О.Н. Гриб, А.В. Гавалко та ін. // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 44 – 48.
4.    Влияние геродиетического мясного паштета на метаболические показатели у пожилых людей: роль витамина В12 / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синеок, М.С. Романенко и др. // Успехи геронтологии. – 2015. – № 3 (28). – С. 571 – 578.
5.    Возрастные особенности вазомоторной функции эндотелия при нарушениях углеводного обмена / В.Б. Шатило, В.П. Чижова, А.В. Гавалко, Ю.Б. Журавлева: Мат. конф. «Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології – діагностика, профілактика, лікування» (Київ, 12-13 листопада 2015 р.) // Кровообіг та гемостаз. – 2015. – № 1 – 2. – С. 162 – 163.
6.    Вплив геродієтичного м’ясного паштету на показники ліпідного обміну у людей літнього віку / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я  людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 51 – 52.
7.    Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок та ін. [Н.С. Наумчук, І.В. Сапожніков] // Сучасна гастроентерологія. – 2015. – № 3 (83). – С. 22 – 28.
8.    Вплив пробіотичних культур Lactobacillus acidophilus LA5 та Bifidobacterium lactis BB12 на диспепсичні симптоми у людей літнього та старечого віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Н.С. Наумчук, І.В. Сапожніков та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 193 – 203.
9.    Гавалко Ю.В. Дефіцит вітаміну В12 у людей літнього та старечого віку / Ю.В. Гавалко // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 1. – С. 78 – 87.
10.    Гавалко Ю.В. Досвід використання пробіотиків при метаболічному синдромі у людей літнього віку [доп.] / Ю.В. Гавалко, А.В. Гавалко // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
11.    Гавалко Ю.В. Застосування продуктів бджільництва в геродієтетиці / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко // Пробл. харчування. – 2015. – № 1 (42). – С. 55 – 60.
12.    Гавалко Ю.В. Пробиотики как средства антиэйджинг терапии / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синеок // Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Щорічні терапевтичні читання: від досліджень до реалій клінічної практики XXI сторіччя» (Харків, 23-24 квітня 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 56.
13.    Гавалко Ю.В. Роль харчування у формуванні рівня реактивності та резистентності організму в людей літнього віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко // Пробл. харчування. – 2015. – № 1 (42). – С. 5 – 17.
14.    Застосування в фітотерапії синюхи блакитної / О.О. Пащенко, Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок та ін. // Сучасні аспекти збереження здоров’я  людини: Мат. VIII Міжнар. міждисциплінар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 17 – 18 квітня 2015 р.). – Ужгород, 2015. – С. 193 – 195.
15.    Пат. № 100905 Україна. МПК (2015.01), А61К 35/74 А61Р 3/00. Спосіб корекції дисліпідемій у людей літнього віку з метаболічним синдромом та дисбактеріозом кишечнику / Ю.В. Гавалко, Л.Л. Синєок, М.С. Романенко; власник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ». – № u201502516; заявл. 20.03.15; опубл. 10.08.15. – Бюл. № 15.
16.    Споживання м’яса та м’ясних продуктів людьми літнього віку з метаболічним синдромом / Ю.В. Гавалко, М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, І.В. Сапожніков та ін. // IV Міжнар. мед. конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» (Київ, 15 – 17 квітня 2015 р.). – К., 2015. – С. 50 – 51.