зав. відділом – д. мед. н. Купраш Л.П.

1.    Купраш Л.П. Використання фармакоекономічного аналізу для оптимізації медикаментозної терапії / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Рац. фармакотерапія. – 2014. – Т. 23. – № 3. – С. 275 – 285.
2.    Купраш Л.П. Використання фармакоекономічного аналізу для оптимізації медикаментозної терапії / Л.П. Купраш, О.В. Купраш, С.О. Гударенко // Раціональна фармакотерапія. – 2014. – № 4. – С. 10 – 13.
3.    Фармакоэкономический анализ антитромботической терапии в гериатрической клинике: Мат. XXII Российского Национального конгресса «Человек и лекарства» (Москва, 7-11 апреля 2015 г.) / Л.П. Купраш, Ю.А. Гриненко, И.С. Чекман и др. – М., 2015. – С. 113.
4.    Геріатрична фармакологія (підручник для студентів медичних навчальних закладів) / І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, Л.П. Купраш, Н.В. Бухтіярова, С.А. Моргунцова. – К.-Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. – 136 с.
5.    Купраш Л.П. Взаимодействие лекарственных веществ и пищи / Л.П. Купраш, С.А. Гударенко, Е.В. Купраш // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – № 3. – С. 14 – 17.
6.    Купраш Л.П. Шляхи оптимізації фармакотерапії в геріатричній практиці [доп.] / Л.П. Купраш // Міжнар. нац. конгр. «Людина та ліки – Україна – 2015» (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
7.    Оптимизация медикаментозной терапии в гериатрической клинике / В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Е.В. Купраш, С.А. Гударенко // Рациональная фармакотерапия. – 2015. – № 4 (37). – С. 5 – 9.