зав. відділом – д. мед. н. БЕЗВЕРХА І.С.

1.    Фармакологічна корекція поведінки при експериментальній агресії у самців мишей / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. // Людина та ліки. Нац. конгр.: Тез. доп. (Київ, 10-11 вересня 2015 р.). – К., 2015.
2.    Нейротропна активність та деякі механізми дії нової похідної ізофлавону 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)стокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. [М.С. Фрасинюк, В.П. Хиля] // Фармакол. та лік. токсикологія. – подано до друку
3.    Засіб анксіолітичної дії (нові властивості 7-[2-(4-етилпіпера-зин-1-іл)етокси] -2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4Н-хромен-4-ону) / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. // Заявка на корисну модель.
4.    Нейротропна активність нової похідної ізофлавону – 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеныл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Т.М. Пантелеймонова, Л.Б. Шарабура та ін. // Пробл. старения и долголетия. – 2015. – Т. 24. – № 2. – С. 153 – 164.