Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2011. – № 2 (69).

ЗМІСТ
5   Страфун С. С., Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В., Витриховська О. М., Негря Н. М.
Магнітно-резонансна томографія в діагностиці рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба

10   Коструб О. О., Грищенко В. І., Блонський Р. І., Гончарук О. І., Волкова Н. О.
Оцінка впливу аутологічних клітинних культур на відновлення дегенеративно ураженого сухожилля в експерименті

13   Науменко Н. О., Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Зима А. М.
Нові аспекти в рентгенодіагностиці недосконалого остеогенезу

18   Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г.
Ендоскопічні втручання на ахілловому сухожиллі при тендинопатії

23   Лоскутов А. Е., Олейник А. Е., Зуб Т. А.
Особенности деформации вертлужной впадины при диспластическом коксартрозе с позиции эндопротезирования

28   Філіпчук В. В., Супрун А. Д., Шмельова Л. В.
Математичне моделювання наслідків часткового розладу сферичності головки стегнової кістки. Частина 1

34   Головаха М. Л., Шишка И. В., Банит О. В., Краснопёров С. Н., Шабус Р., Орлянский В.
Влияние сагиттального наклона тибиального плато на риск повреждения передней крестообразной связки

38   Дехтяренко Н. О., Сташкевич А. Т., Шевчук А. В., Вітковський А. М.
Можливості використання імуномоделюючої терапії в лікуванні гематогенного остеомієліту хребта

42   Слободской А. Б., Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А.
Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе

47   Ямінський Ю. Я., Третяк I. Б.
Хірургічні методи відновлення функції кисті у хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку

52   Страфун С. С., Лакша А. М., Шипунов В. Г.
Метод вибору лікувальної тактики пацієнтів з однокамерним гангліоном кистьового суглоба

56   Драган В. В., Тяжелов А. А., Федуличев П. Н., Герман А. А., Андрианов М. В., Данилюк А. В., Аникин А. Е.
Анализ напряженно-деформированного состояния болыпеберцовой кости при использовании приводного внутрикостного дистрякционного аппарата

61   Григоровський В. В., Кабацій М. С., Філіпчук В. В., Мороз Д. М.
Патоморфологічні особливості ураження тканин кульшового суглоба та деякі клініко-морфологічні залежності при різних видах варусної деформації проксимального кінця стегнової кістки у дітей та підлітків

66   Магомедов С., Грицай Н. П., Колов Г. Б., Бройнлих О. Е., Фролкина И. А.
Биохимические изменения у больных с гнойными осложнениями после цементного эндопротезирования тазобедренного
и коленного суставов

71   Анкін М. Л., Петрик Т. М., Кацалап В. В., Сатишев М. М.
Вибір засобів фіксації при хірургічному лікуванні переломів дистального відділу променевої кістки

76   Корж Н. А., Болховитина Н. А., Болховитин П. В.
Фармакологическое сопровождение артроскопических операций


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА НОТАТКИ ІЗ ПРАКТИКИ
80   Левицький А. Ф., Головатюк Д. В., Воронько Т. В., Шевцова О. М.
Реабілітація дітей з кістами довгих кісток

ОГЛЯДИ І РЕЦЕНЗІЇ
82   Костогриз О. А., Зубов Д. О.
Актуальні питання клітинної терапії дефектів суглобового хряща: проблеми та перспективи напрямку (огляд літератури)

ДАЙДЖЕСТ
86   Інформація про VIII черговий конгрес Міжнародної асоціації з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Ріо-де-Жанейро, 14-19 травня 2011 р.