Архів клінічної медицини. – 2012. – № 1.

ЗМІСТ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
4   Сенютович Р.В., Іващук О.І., Гонца А.О., Бабін В.Д., Унгурян В.П.
Кахексія при онкологічних захворюваннях. Патогенез

7   Сенютович Р.В., Іващук О.І., Гонца А.О., Бабін В.Д., Унгурян В.П.
Лікування ракової кахексії

10   Сенютович Р.В., Іващук О.І., Гонца А.О., Бізер Л.І., Ткач I.A.
Паліативна монохіміотерапія раку шлунка

13   Троцький Г.М., Коржинський Ю.С., Лісний A.Є., Служинська М.Б., Бережна Л.В.
Сучасний погляд на кишкову інфекцію у дітей з перинатальним контактом з ВІЛ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
17   Буфан М.М.
Особливості клінічного перебігу хронічного гастриту залежно від наявності дуоденогастрального рефлюкса та Helicobacter pylori

20   Варунків Н.Б.
Ефективність застосування карведілолу у хворих з ожи¬рінням та перенесеним інфарктом міокарда

23   Глушко Л.В., Романуха В.В.
Використання омега-3 ПНЖК у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту та при поєднанні його з метаболічним синдромом

26   Головко С.В., Савицький О.Ф., Балабаник В.Р.
Калій-титаніл-фосфатна лазерна вапоризація простати у пацієнтів високого ризику

29   Деніна Р.В.
Зміна гемодинаміки лівого шлуночка у хворих з повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю

33   Кіндратів Е.О., Михайлюк І.О.
Клініко-морфологічні особливості лейкоплакії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок з безпліддям

38   Костюк І.Р.
Стан процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу

41   Левандовський P.A.
Аналіз амплітуд жувальних рухів нижньої щелепи при протезуванні умовно-знімними протезами з фіксацією на дентальних імплантатах

45   Марусин О.В.
Взаємозв’язок між вільними жирними кислотами та інсулінорезистентністю у хворих на цукровий діабет з метаболічним синдромом

48   Матейко Г.Б., Лембрик І.С., Зубик Б.А.
Діагностика внутрішньоутробної герпетичної і цитомегаловірусної інфекції у новонароджених дітей

50   Матейко Г.Б., Макарчук О.М., Вакалюк І.В.
Ведення вагітності у жінок із герпетичною і цитомегаловірусною інфекціями

53   Міщенко Л.А.
Нові фактори серцево-судинного ризику і ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу

58   Островський М.М., Варунків О.І., Малофій Л.С., Зубань A.B., Кулинич Г.Б., Дельцова О.І., Корж Г.З., Савеліхіна І.О., Кулинич-Міськів М.О., Рапій О.В.
Роль та місце макролідів в процесі етіотропного лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень

63   Павликівська Б.М., Ерстенюк А.М., Юрцева А.П.
Діагностика метаболічних порушень міокарду у дітей та їх корекція із застосуванням препарату «Піковіт Омега»

67   Палійчук І.В.
Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікро-біоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з токсичним протезним стоматитом

72   Попадинець О.Г., Ерстенюк А.М.
Взаємозв’язок структурних змін у стінці сечового міхура під впливом різноманітних факторів із біохімічними процесами

78   Рожко М.М., Іванова Н.С.
Застосування теорії шансів для оцінки ефективності ендодонтичного лікування коренів зубів

82   Середюк Н.М., Зозуляк Н.В.
Ефективність застосування метаболітотропного препарату мексикор в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію IIIФК та артеріальну гіпертензію

85   Шеремета Л.М., Аравіцька М.Г., Кукурудз Н.І., Гудивок Я.С.
Вплив сучасних препаратів з гепатопротекторною дією на стан перекисного окислення ліпідів при експериментальних токсичних гепатитах

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ
88   Зіняк Б.М., Доценко Ю.Р., Фофанов ОД., Баб’як Б.Д.
Застосування тестикулярних протезів у дітей

90   Яцишин Р.І., Герич П.Р., Мигович В.В., Венгренюк Л.В., Попадинець І.Р., Мигович Л.Д., Волошинович Н.М., Луців М.М., Смачило Г.М., Розкладай А.М., Криса Г.О., Деркач М.І., Юрчишин Н.Б.
Синдром Зіверта-Картагенера

МЕДИЧНА ОСВІТА
93   Білоус О.Т.
Форми поточного контролю практичних знань та вмінь студентів старших курсів на кафедрі хірургічної стоматології

95   Боднарчук О.В., Стецьків А.О., Дмитрів A.M., Мандзюк Л.З., Сікорин У.Б.
Особливості викладання органічної хімії в умовах кре¬дитно-модульної системи навчання

97   Дудій П.Ф., Рижик В.М., Витвицький І.Я., Скрипник Н.В., Мацькевич В.М.
Досвід і проблеми викладання дисципліни «Радіологія» студентам стоматологічного факультету

99   Кіндрат Г.В., Рожко М.М., Венгрович О.З., Цимбаліста І.В., Репецька О.М., Назарук Р.M.
Шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів за фахом «Стоматологія» на циклі післядипломної освіти

101   Мельничук Г.М., Гаврилів Г.М., Шовкова Н.І., Октисюк Ю.В., Кукурудз Н.І., Базалицька О.В., Кошкін О.Є.
Шляхи удосконалення методик викладання предмету «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології» на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету в умовах кредитно-модульної системи освіти

103   Михайлюк І.О., Костюк В.М., Малофій Л.С., Клюфінський І.Д., Кіндратів Е.О., Гурик З.Я.
Основні аспекти навчального плану з патоморфології (модуль 1 «Загальні патологічні процеси») в умовах кредитно-модульної системи

106   Стефанко С.Л., Пахаренко Л.В.
Концепції і технології навчання студентів медиків

108   Стецьків А.О., Стецьків Л.В., Боднарчук О.В., Дмитрів А.М.
Особливості проведення лабораторних занять з аналітичної хімії на фармацевтичному факультеті

110   Сухоребський Ю.І., Бульбук О.І., Ожоган З.Р.
Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ
113   Ерстенюк А.М., Геник С.М., Бернюга М.С.
Яскраві постаті нашого краю. Остап Селянський

114   ВИМОГИ ДО АВТОРІВ