Нові надходження до бібліотеки (06.08.2018 р.)

ЖУРНАЛИ

1.    Архів клінічної медицини. – 2018. – № 1.
2.    Боль. Суставы. Позвоночник. – 2018. – № 1.
3.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 3.
4.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2017. – № 4.
5.    Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 1.
6.    Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – № 2.
7.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 4.
8.    Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова. – 2018. – № 6.
9.    Лабораторна діагностика. – 2017. – № 1.
10.    Ліки України. – 2018. – № 2.
11.    Ліки України. – 2018. – № 3.
12.    Міжнародний медичний журнал. – 2018. – № 2.
13.    Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. – № 2.
14.    Мистецтво лікування. – 2018. – № 3 – 4.
15.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 6 (66) (червень).
16.    Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – № 7 (67) (липень).
17.    Раціональна фармакотерапія. – 2018. – № 2.
18.    Фізіологічний журнал. – 2018. – № 3.

ГАЗЕТИ

19.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 19 – 20.
20.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 21 – 22.
21.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 25 – 26.
22.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 27 – 28.
23.    Ваше здоров’я. – 2018. – № 29 – 30.
24.    Здоров’я України. – 2018. – № 10 (431) (травень).
25.    Здоров’я України. – 2018. – № 13 – 14 (434 – 435) (липень).
26.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (43) (травень). Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія.
27.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (32) (травень). Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія.
28.    Здоров’я України. – 2018. – № 2 (48) (травень). Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.
29.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 5 (654).
30.    Новости медицины и фармации. – 2018. – № 6 (655).
31.    НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 3 (41) (март).
32.    НЕВРОНЬЮС. – 2018. – № 4 (42) (апрель).

КНИГИ

33.    Контролюй біль. Самовчитель для людей, що живуть з постійним болем / П. Мур, В. Романенко, Ю. Романенко. – 43 с.

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

34.    Пуговкін А.Ю. Осмотична реакція сперматозоїдів прісноводних риб на дію факторів кріоконсервування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. б. н.: 03.00.19 – кріобіологія / А.Ю. Пуговкін. – Харків, 2018. – 20 с.